Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vergunning voor het plaatsen van een tijdelijk terras

Omschrijving

Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een tijdelijk terras. Als u uw terras permanent wilt opstellen, hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Voorwaarden

De voorwaarden en modaliteiten zijn vastgelegd in een terrasreglement.

Meebrengen

Om een vergunning aan te vragen brengt een ingevuld formulier, een gedetailleerd plan en enkele situatiefoto's mee.

Wettekst

Reglement voor de opstelling van terrassen op de openbare weg van  18 december 2013

Gemeentelijk reglement voor het plaatsen van open terrassen op het strand van 19 februari 2009