Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Voorbereidende werken balkonrotonde Natiënlaan - Kalvekeetdijk

Het kruispunt van de Natiënlaan met de Kalvekeetdijk ondergaat het komende jaar een volledige metamorfose. Wegen en Verkeer vormt het huidige met lichten geregelde kruispunt om tot een rotonde met twee rijstroken. Voor fietsers en voetgangers wordt er onder de rotonde een ondergrondse kruising aangelegd. De heraanleg is noodzakelijk om de verkeersveiligheid op dit drukke kruispunt te verbeteren. De Natiënlaan is een drukke toegangsweg van Knokke-Heist die veel wordt gebruikt door auto's en fietsers. De Kalvekeetdijk is dan weer een belangrijke fietsroute in de omgeving. Om al het verkeer hier op een veilige manier te laten kruisen, worden auto's en fietsers in de toekomst volledig van elkaar gescheiden.

Voorbereidende werken vanaf 19 oktober tot half november

Om de werken aan de rotonde zo vlot mogelijk van start te laten gaan, voert de aannemer vanaf 19 oktober 2020 voorbereidende werken uit. Op enkele plaatsen wordt de middenberm van de Natiënlaan opgebroken om doorsteken voor het verkeer te maken. De aannemer maakt ook een tijdelijke doorsteek om de ziekenwagens van AZ Zeno vlot in en uit te laten rijden tijdens de werken. Verder worden ook nog enkele nutsleidingen verplaatst. Daarnaast worden ook twee stroken asfalt van de Natiënlaan, waar het verkeer richting het binnenland rijdt, opnieuw geasfalteerd. Dit gebeurt met het oog op het WK tijdrijden (wielrennen), dat volgend jaar plaatsvindt in Knokke-Heist. De renners rijden dan van Knokke-Heist richting Brugge over de Natiënlaan. De eerste strook ligt tussen de Isabellavaart en de werfzone van de rotonde ter hoogte van Action. De tweede strook ligt tussen Winsol en eindigt net voor het kruispunt met de Dorpsstraat.

Tijdens de voorbereidende werken blijft de verkeershinder beperkt. Richting binnenland wordt er een rijstrook ingenomen. Richting Knokke-Heist werkt de aannemer met mobiele signalisatie. Het verkeer kan altijd in beide richtingen doorrijden op de Natiënlaan.

Aanleg rotonde vanaf 16 november 2020

Na de voorbereidende werken, start de aannemer op 16 november 2020 met de werkzaamheden aan het kruispunt zelf. Het kruispunt wordt aangepakt in twee grote fases en een derde fase waarin de afwerking gebeurt.
Eerst wordt de westelijke kant van de nieuwe rotonde aangelegd, daarna de oostelijke kant.
Tijdens de werken sluit de aannemer telkens een kant van de Kalvekeetdijk af. Het verkeer op de Natiënlaan zelf blijft altijd mogelijk. Wel moet het verkeer over één rijstrook in plaats van twee.