Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Geleide natuurwandeling in de Korte duinen, de Hazegraspolder en de Kalfduinen
Landschap of natuurgebied
Begeleide rondleiding

Thema: Zomerse natuur van schrale dijkbermen en het binnenduinrandgebied.

Het Knokse binnenduinrandgebied wordt vooral gekenmerkt door z'n kleine landschapselementen als bomenrijen, hagen, hakhoutbosjes, duinpoelen en schrale, zandige duinakkers. Je treft er sommige jaren nog de typische planten aan van schrale akkers als Korenbloem en Akkerviooltje. Maar zelfs in deze schrale akkers komen deze soorten steeds meer onder druk te staan door overbemesting en het wegploegen van de schrale bermen.

Bovendien is hier in de Oude Hazegraspolder aan natuurherstel gedaan om meer van het oorspronkelijke duinreliëf & duingrasland met typische vegetatie terug te krijgen. Ook werden opnieuw meer duinpoelen gecreëerd, zowel interessant voor amfibieën als diverse vogelsoorten zoals doortrekkende steltlopers & kwikstaarten.

De schrale weilanden met duinpoelen vormen in deze periode het foerageergebied voor Wulpen en Ooievaars. Maar in deze periode treffen we er mogelijks ook reeds steltlopers aan die als broedvogel van het hoge noorden reeds op terugtocht zijn naar het zuiden. Oeverloper, Regenwulp en Witgatje behoren tot de mogelijkheden.

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving 24 uur voor aanvang wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Organisatie: Natuurexploratie – www.natuurexploratie.be

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 407 929

Verder lezen
Wanneer
14:00
Waar

Oosthoekplein
Oosthoekplein 21
8300 Knokke-Heist
België

Wegbeschrijving
Prijs
€ 2.50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis


Organisatie
Natuurexploratie

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter