Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'de Zwinduinen' - 2 aug
Landschap of natuurgebied
Begeleide rondleiding

Thema: Zomerse natuur rond duin en plas.

Het 222 ha grote duingebied de Zwinduinen heeft nu nog talrijke bloeiende planten en gonst van het leven. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. Tijdens het zomerhalfjaar treffen we ook talrijke sprinkhanen aan, zoals de prachtige Grote groene sabelsprinkhaan die in de ruigere grasvegetatie aanwezig is & de vrij zeldzame Blauwvleugelsprinkhaan die typisch is voor de schrale zandgronden & mosduinvegetatie. De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten doortrekkende libellen aan, zoals de prachtige Paardenbijter, die op hun trek gevolgd worden door naar het zuiden trekkende Boomvalken.

Maar ook andere roofvogels en steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper hebben hun trek naar het zuiden reeds aangevat en deze laatsten foerageren rond de poelen en in de duinweiden.

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving 24 uur voor aanvang wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Organisatie: Natuurexploratie – www.natuurexploratie.be

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 407 929

Verder lezen
Wanneer
14:00
Waar

Oosthoekplein
Oosthoekplein 21
8300 Knokke-Heist
België

Wegbeschrijving
Prijs
€ 2.50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis


Organisatie
Natuurexploratie

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter