Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'de Zwinduinen' - 6 sep
Landschap of natuurgebied
Begeleide rondleiding

Thema: Nazomerse natuur in een gevarieerd duingebied.

Dit prachtige 222 ha grote duingebied met zowel duingraslanden van het vochtige & droge type is ook in de nazomer met z’n grote grazers, typische nazomerbloeiers en variërend landschap een echte aanrader.

Het duin met nog talrijke bloeiende planten gonst van het leven. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten doortrekkende libellen aan, die op hun trek gevolgd worden door naar het zuiden trekkende Boomvalken. Vooral de prachtige Paardenbijter is vanaf de tweede helft van augustus tot ver in de nazomer een opvallende verschijning in onze duingebieden.

Maar ook andere roofvogels en steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper hebben hun trek naar het zuiden reeds aangevat en foerageren rond de poelen en in de duinweiden. Uiteraard maken we ook een goede kans om een van de residentiële Buizerds te zien jagen in het gebied.

Mogelijks vinden we ook de echte nazomerbloeiers van het gebied, zoals Parnassia en Slanke duingentiaan

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving 24 uur voor aanvang wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Organisatie: Natuurexploratie – www.natuurexploratie.be

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 407 929

Verder lezen
Wanneer
14:00
Waar

Oosthoekplein
Oosthoekplein 21
8300 Knokke-Heist
België

Wegbeschrijving
Prijs
€ 2.50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis


Organisatie
Natuurexploratie

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter