Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'de Zwinduinen' - 27 sep
Landschap of natuurgebied
Begeleide rondleiding

Thema: Nazomerbloeiers en doortrekkers.

Een boeiende ontdekkingstocht door het nazomerse duin. In de Zwinduinen, een zeer gevarieerd duingebied van zo’n 222 ha, treffen we zowel schrale duingraslanden van het vochtige als droge type, duinweiden met grote grazers & duinpoelen. We doorkruisen het duin op zoek naar de vrij talrijke nog bloeiende duinplanten zoals Zwart knoopkruid, Jacobskruiskruid, Slangenkruid en uiteraard de echte nazomerbloeiers van het duin zoals de uiterst zeldzame Slanke duingentiaan en de bij ons ook zeldzame Parnassia.

Maar in deze periode zijn normaal ook heel wat doortrekkende zangvogels in het duin aanwezig. Het dichte duinstruweel biedt ideale bescherming om te rusten en is bovendien voedselrijk met de talrijke de vlier- en braambessen, zodat ze voldoende kracht kunnen op doen om hun tocht naar het zuiden verder te zetten.

Bij de duinpoelen zijn dan soms weer doortrekkende steltlopers aan te treffen, zoals het Witgatje en de Oeverloper. Maar ook een aantal libellensoorten, zoals diverse heidelibellen, de Grote keizerlibel & de Paardenbijter zijn typisch voor het duin in deze periode.

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving 24 uur voor aanvang wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Organisatie: Natuurexploratie – www.natuurexploratie.be

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 407 929

Verder lezen
Wanneer
14:00
Waar

Oosthoekplein
Oosthoekplein 21
8300 Knokke-Heist
België

Wegbeschrijving
Prijs
€ 2.50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis


Organisatie
Natuurexploratie

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter