Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Geleide natuurwandeling langs de dijken van de Nederlandse kant van de Zwinvlakte
Landschap of natuurgebied
Begeleide rondleiding

Thema: Over de uitgebreide Zwinvlakte, de doortrekkende steltlopers & flora en fauna van de dijken.

De nieuwe dijken aan de Nederlandse kant van het uitgebreide Zwin geven ons een kijk op de verbrede Zwinmonding en het uitgebreide Zwin. Langs de dijken vinden we ook enkele plantensoorten typisch voor de hoogste hoogwaterlijn zoals Strandbiet & Strandmelde, maar ook soorten typisch voor schrale. Dijken, zoals Gevlekte rupsklaver.

In het uitgebreide Zwin zijn ook nieuwe broedvogeleilanden aangelegd, die dankzij hun schrale begroeiing aantrekkelijk zijn voor diverse sternen, Kluut, Bontbekplevier en Strandplevier als potentieel broedgebied. Nu in de nazomer kijken we vooral in welke mate dit gebied verder geëvolueerd is en effectief als broedgebied door deze soorten in gebruik genomen is. We kijken uit naar eventueel pleisterende Grote sternen en Visdieven. Dit kunnen zowel doortrekkende exemplaren zijn als exemplaren die hier gebroed hebben.

Maar in de nazomer mogen we hier bij laag tij vooral tal van doortrekkende steltlopers verwachten, die in dergelijke voedselrijke gebieden even komen pleisteren, zoals de sierlijke Lepelaar & de Kleine zilverreiger, maar vooral ook Bontbekplevier, Kluut, Zilverplevier, Wulp, Regenwulp, Scholekster & Rosse grutto. En als we heel veel geluk hebben zien we misschien zelfs de vrij zeldzame Visarend, die in de verbrede Zwinmonding een rijk gedekte tafel vindt.

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving 24 uur voor aanvang wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Organisatie: Natuurexploratie – www.natuurexploratie.be

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 407 929

Verder lezen
Wanneer
14:30
Waar

Parking Duinweg
Duinweg

4524 Retranchement
Nederland

Wegbeschrijving
Prijs
€ 2.50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis


Organisatie
Natuurexploratie

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter