Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Geleide natuurwandeling langs het Nederlandse deel van de Willem-Leopoldpolder

Geleide natuurwandeling langs het Nederlandse deel van de Willem-Leopoldpolder

Thema: De grote natuurrijkdom van de schrale graslanden en dijkbermen van de stadswallen.

We starten deze wandeling in de laaggelegen graslanden van de oude Willem-Leopoldspoldermet een unieke plantengroei met zeldzaamheden als Oranje havikskruid, Zomerbitterling en Klavervreter. Maar we treffen er uiteraard ook algemenere soorten van dit biotoop aan als Aardbeiklaver, Stijve ogentroost en Jacobskruiskruid.
Vervolgens doen we een rondwandeling langs een deel van de dijken van de stadswallen zelf. Ook deze dijken kennen een typische vegetatie met zeldzaamheden als Kruisdistel en Gevlekte rupsklaver.
De walgrachten met hun rietkragen zijn dan weer rijk aan vogelleven, zoals Rietzanger en Kleine karekiet. En uiteraard kijken we ook uit naar de tegenwoodig uiterst zeldzame Zomertortel die hier nog met enkele koppels aanwezig is.

Praktisch: Verrekijker, telescoop en eventueel loep.

Gids: Patrick Demaecker - 050 519 101 of 0475 407 929

Organisatie: Natuurexploratie – www.natuurexploratie.be

Verder lezen
Wanneer
14:30 tot 17:30
Waar

Kiosk centrum Retranchement
Marktstraat 3-5
4525 AD Retranchement
Nederland

Wegbeschrijving
Organisatie
Natuurexploratie

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter