Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Museumbabbel - Schippers en herenboeren: de vroege geschiedenis van Hoeke (13e-16e eeuw)
Zondagbabbels
Lezing of congres

Lezing op zondag 28 februari 2021 door Kristiaan Dillen

De interesse in de geschiedenis van de Brugse voorhavens in het middeleeuwse Zwin is het laatste decennium sterk toegenomen. Archeologen, bodemkundigen en historici hebben zich de voorbije jaren uitgebreider verdiept in het verleden van dit systeem van havens en stapelplaatsen waar Brugge sterk afhankelijk van was. In deze lezing wordt een beeld geschetst van de rol die Hoeke in dit systeem heeft gespeeld.
Hoeke was de laatste havenstad die in de dertiende eeuw aan de linkeroever van het Zwin ontstond. De stad had haar initiële succes sterk te danken aan de aantrekkingskracht van Brugge en de belangrijke aanwezigheid van kooplui en zeelieden van de Duitse Hanze, die aanvankelijk een voorkeur voor deze havenplaats lijken te hebben gehad. Hoeke ontving stapelrechten en werd een centrum voor scheepsherstellingen. Al in de veertiende eeuw zette zich echter een neergang in, mede ten gevolge van de competitie tussen de havensteden, de verzanding van het Zwin en de ontoegankelijkheid voor zeegaande schepen die de meeste haven- en stapelfuncties uit de stad had doen verdwijnen.
Aan het begin van de vijftiende eeuw was Hoeke de kleinste stad in de kustregio van het graafschap Vlaanderen. De haven speelde nog nauwelijks een rol in het transportsysteem dat de metropool Brugge bediende. De steeds kleiner wordende gemeenschap ging zich bezighouden met landbouw en veeteelt. Niet het water maar het land was belangrijk. Bron van rijkdom en succes werd de poldergrond die een kleine, lokale elite van sluismeesters, schepenen en kerkmeesters de kans gaf zich te ontwikkelen tot herenboeren.
Gebaseerd op de schriftelijke bronnen die Hoeke heeft nagelaten, zullen tijdens de lezing een aantal sleutelaspecten uit deze geschiedenis van Hoeke worden voorgesteld, beginnend bij het ontstaan van deze gemeenschap tot aan het einde van de zestiende eeuw, toen ze ophield juridisch een onafhankelijke stad te zijn en samen met Monnikerede opging in Damme.

Praktische informatie
Lezingen zijn momenteel gratis. Reservatie en het dragen van een mondmasker is verplicht. Best om 15 minuten vroeger te komen.

Parkeergelegenheid
Op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool Het Anker, bereikbaar via de Felix Timmermansstraat nummer 37

Verder lezen
Wanneer
10 tot 12 uur
Waar

Sincfala, Museum van de Zwinstreek
Pannenstraat 138
8300 Knokke-Heist
België

Wegbeschrijving

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter