Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Uitstap: Brussel, is dit Molenbeek?
Begeleide rondleiding

Het MIMA (Millennium Iconoclast Museum of Art), is gehuisvest in een voormalige brouwerij van Belle Vue in Molenbeek. Het museum openende in 2016, vlak na de aanslagen in Molenbeek. Het museum heeft een permanente collectie van ongeveer 90 kunstwerken en organiseert tijdelijke tentoonstellingen. Het museumaanbod mikt op kunst vanaf het jaar 2000 onder het motto cultuur 2.0 of internetcultuur. Verschillende grafische kunstuitingen spelen in dit museum een belangrijke rol.

Is dit Molenbeek? Sinds de aanslagen in Parijs in 2015 wordt Oud-Molenbeek bijzonder ongenuanceerd getypeerd: ‘no-go zone’, ‘terroristennest’, ‘broedplaats voor Syriëstrijders’, ‘vrijplaats voor extremisten’, ... Het lijkt een stukje land waar niemand vat op heeft. Deze rondleiding toont je een ander, meer realistisch Molenbeek. We vertellen het verhaal van 19de-eeuwse industriële glorie, van Vlaamse, Waalse en Marokkaanse migratie. Gentrificatie kan een zegen maar ook een vloek zijn. Met sociale woningbouw, buurtwerking en de aanleg van speelpleintjes en parkjes probeert men een dichtbevolkt gebied leefbaar te houden. Molenbeek is de derde jongste gemeente van België. 41% van de bewoners zijn jonger dan 20 jaar. Deze wandeling probeert een genuanceerd beeld te brengen van deze unieke gemeente.

Verder lezen
Wanneer
8 tot 19.30 uur
Prijs
€ 50
KH Uitpas: € 45,00
Standaardprijs: € 50,00
Organisatie
Cultuur Knokke-Heist
Leeftijd
Volwassenen (18+)

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter