Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Lidmaatschap en tarieven

De bibliotheek is een open huis. Iedereen is welkom en kan ter plaatse gebruik maken van onze collecties. Verdiep je in een boek. Blader in de kranten of in één van de vele tijdschriften. Maak gebruik van de WIFI of van de computers in ons internetcafé... en voel je thuis!

infobrochure bib

Lees hier onze infobrochure

Reglement

De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Knokke-Heist is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief op het vlak van cultuurspreiding en cultuurparticipatie; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.

Openingsuren en contactinfo

Enkel wie 10 minuten voor sluitingstijd in de bibliotheek aanwezig is, kan aanspraak maken op bediening.

bib Knokke

Hoofdbibliotheek

bib Heist

Heist

bib Westkapelle

Westkapelle

Lidmaatschap

Tot en met 25 jaar is het lidmaatschap gratis. Vanaf 26 jaar betaal je € 5 inschrijvingsgeld voor 12 maanden. Met een Uitpas wordt dat € 2,5.

Je wordt enkel ingeschreven als je je identiteitsbewijs voorlegt.

Jongeren jonger dan 12 jaar kunnen enkel gebruikmaken van de jeugdafdeling, van de leeszaal en de jeugdmediatheek.

Vanaf 12 jaar kun je gebruikmaken van alle afdelingen: jeugdafdeling, volwassenenafdeling, mediatheek en de leeszaal.

Uitleentermijn

De uitleentermijnen van boeken, strips, cd’s, daisy- of luisterboeken, series op dvd, games en een e-reader met e-boeken bedraagt 28 dagen. Deze termijn kan maximaal twee keer met 28 dagen worden verlengd voor zover de geleende materialen niet door een andere gebruiker werden aangevraagd of gereserveerd. Een e-reader met e-boeken kan niet verlengd worden.

Speelfilms of documentaires op dvd’s en tijdschriften kunnen maximum zeven dagen worden ontleend. Deze termijn kan maximaal twee keer met zeven dagen worden verlengd voor zover de geleende materialen niet door een andere gebruiker werden aangevraagd of gereserveerd.

Het aantal werken dat tegelijkertijd door één lener kan ontleend worden, is beperkt tot 25.

Leen- en maningsgeld

Het ontlenen van bibliotheekmaterialen uit de eigen collectie is kosteloos. Wie de geleende werken of materialen te laat terugbrengt, betaalt vanaf de negenentwintigste dag (voor dvd’s en tijdschriften vanaf de achtste dag) € 0,20 per werk per dag.

Het maningsgeld verjaart niet.

De kosten voor het verzenden van de maningsbrief via de post vallen ten laste van de lener.

Leners die ouder zijn dan 12 jaar kunnen ervoor kiezen om de eerste en tweede maningsbrief via mail te ontvangen. Indien de brief via e-mail verzonden wordt zijn er geen portkosten.

Voor de verzending van de derde aanmaningsbrief wordt een administratieve kost van € 5 (inclusief portkosten) aangerekend.

Het raadplegen van de materialen in de bibliotheek zelf is gratis.

Verantwoordelijkheid van de lener/bezoeker

E-mail- en adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden meegedeeld.

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet ontvangen van de e-mails.

De lener houdt zich aan de grondwaarden van de democratische samenleving en zijn bestaande wetgeving waaronder de wetgeving op auteursrechten en de wetgeving op het maken van fotokopieën. De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek kan niet worden verantwoordelijk gesteld voor eventuele misbruiken.

De uitleningen zijn persoonlijk en de lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam ontleende werken. Het ontleende mag niet verder worden uitgeleend. Bij het ontvangen van een beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen, zo niet kan hij aansprakelijk gesteld worden.

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs van het werk betalen. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

In de leeszaal van de hoofdbibliotheek en de filialen mag de lezer de studieatmosfeer niet storen. De referentiewerken, de dagbladen en tijdschriften kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd.

Het oneigenlijke gebruik van internet (bv. gebruik voor illegale, commerciële of propagandadoeleinden) in de bibliotheek is verboden. De aangeboden apparatuur en software mag niet worden ontregeld of gewijzigd.

Dienstverlening

De lener kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.

Werken of materialen die zijn uitgeleend, kunnen worden gereserveerd tegen de kostprijs van € 1. Gereserveerde werken blijven maximaal 10 dagen ter beschikking vanaf de verzendingsdatum van de verwittiging.

Werken en tijdschriftartikels die niet in de collectie zijn opgenomen, kunnen aangevraagd worden via het interbibliothecair leenverkeer tegen de kostprijs van € 1 euro. Eventuele bijkomende kosten vallen ten laste van de aanvrager.

In de leeszaal kan men gebruikmaken van de fotokopieermachine. Wanneer men gebruikmaakt van een magnetische kaart betaalt men € 0,08 per fotokopie. Anderen betalen € 0,10 per fotokopie.

De bezoeker kan uitprints maken van digitaal opgeslagen informatie (bv. de publiekscatalogus en informatie verkregen via Internet). Per pagina kost een uitprint € 0,10.

De bibliotheekbezoeker kan in de leeszaal gebruikmaken van de aangeboden pc-toepassingen (bv. internet, tekstverwerking ...).

Privacy

De wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de privacy blijft van toepassing op de gegevens die de bibliotheek van haar leden bijhoudt. Indien je wenst kennis te nemen van die gegevens, die wenst te controleren of aan te passen, kan je dit aanvragen bij het bibliotheekpersoneel. Lid worden van de bib houdt in dat je je hiermee akkoord verklaart.

Akkoordverklaring

Door zich in te schrijven in de Openbare Bibliotheek verklaart de lener zich akkoord met dit reglement dat hem bij de inschrijving wordt overhandigd. Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris of het bestuur geregeld. Leners die het dienstreglement overtreden, kunnen op voorstel van de bibliothecaris door het beheersorgaan worden uitgesloten.