Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Sport vs corona

Hier kan je alle info terugvinden omtrent sporten in tijden van corona in Knokke-Heist

Recente info

Mogelijks hebben jullie het al via de social media-kanalen vernomen, maar uit de publicatie van het meest recente Ministerieel Besluit gisteren met de nieuwe Corona-maatregelen is een belangrijke nieuwe wijziging voor de sportsector van kracht!
Indoorsportactiviteiten voor kinderen onder 13 jaar zijn toegelaten mits toestemming van de lokale overheid. Het Gemeentebestuur Knokke-Heist verleent deze toelating voor alle sportclubs in Knokke-Heist. Dit betekent dat, naast de sportkampen, ook de gewone sportlessen- en trainingen in clubverband opnieuw toegelaten worden.

Vanuit de sportdienst vragen wij aan de sportclubs die gebruik maken van gemeentelijke indoor-sportinfrastructuur om wel opnieuw een reservatie-aanvraag in te dienen via sport.reservatie@knokke-heist.be
Alle bestaande reservaties werden immers geannuleerd, en op die manier kunnen wij als sportdienst de binnenkomende aanvragen verwerken en onze dienstverlening hier opnieuw op afstemmen. Zonder reservatie is geen sportactiviteit mogelijk!

Vergeet ook niet dat sportclubs die een sportkamp willen organiseren, hiervoor ook toestemming bij de gemeente moeten aanvragen!

Hieronder het volledige (verkorte) overzicht van de maatregelen:

 

  • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later)
  • Indoor sporten is verboden, behalve voor 

          a) sportactiviteiten, -stages en -kampen die georganiseerd of toegelaten zijn door de gemeente en dat voor kinderen tot 13 jaar
          b) de lessen LO in het leerplichtonderwijs (tot 13 jaar)

  • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:

          a) met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
          b) of met maximum 4 personen inclusief jezelf en dat altijd met afstand van 1,5m

  • Zwembaden, fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen
  • Kleedkamers en douches blijven gesloten
  • Sportkantines blijven gesloten
  • Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar en na goedkeuring van het lokaal bestuur. Overnachtingen zijn verboden.
  • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
  • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

 

Op de website https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/  vinden jullie ook steeds de laatste info over de Corona-maatregelen en bijhorende protocollen terug.

De informatie die we op deze pagina publiceren, is altijd op basis van de laatste beslissingen. De juridische grenzen van de nieuwe maatregelen worden bepaald in een ministerieel besluit. Dat publiceert de federale overheid doorgaans drie dagen na de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. 

De algemene FAQ's van het nationaal crisiscentrum zijn terug te vinden via de link hieronder: www.info-coronavirus.be/nl/faq/ 

Alle relevante informatie m.b.t. sport en Corona is ook terug te vinden op de website van Sport Vlaanderen:
www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

CONTACT

Sportdienst Knokke-Heist
E. Verheyestraat 14, 8300 Knokke-Heist
Tel 00 32 (0) 50/630.480

sport@knokke-heist.be