Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wegwerkzaamheden in de Azalealaan

Projectomschrijving

Het project heeft als doel de Azalealaan her aan te leggen in een aangename en verkeersveilige straat.

Het project omvat de volgende werken:
- het vernieuwen van de nutsleidingen;
- het vernieuwen van de riolering;
- het heraanleggen van de voetpaden en de rijweg;
- het voorzien van groen in de straat.

Globale fasering en timing

Fase 1: 4 januari 2021 - maart 2021
- vernieuwen van de nutsleidingen.

Fase 2: maart 2021 - eind juni 2021.

Deze timing dient als richtinggevend aanzien te worden gezien de werken sterk afhangen van de weers- en/of werfomstandigheden. Een strenge winter of natte maanden kunnen een impact hebben op de vooruitgang van de werf.

Actuele toestand

De werken voor het vernieuwen van de nutsleidingen zijn uitgevoerd.
De wegenis is opgebroken en de aannemer is bezig met de uitvoering van de rioleringswerken en met het vernieuwen van de huisaansluitingen. Hiervoor is ook het kruispunt met de Kapellaan en Eeuwfeestlaan onderbroken. Aansluitend zal gestart worden met de heraanleg van de bovenbouw.

Verkeersmaatregelen

- de Azalealaan is volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer;
- het verkeer in de Eeuwfeestlaan wordt omgeleid via de Waterloostraat - Meerlaan - Elizabetlaan;
- het verkeer vanaf de Elizabetlaan wordt omgeleid via de Meerlaan;
- in de Kapellaan is het éénrichtingsverkeer tussen het Kwelmpad en de Eeuwfeestlaan tijdelijk opgeheven;
- de bereikbaarheid tot de woningen zal maximaal behouden worden.

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.
Er wordt gevraagd om dit tijdig te  doen.