Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wegwerkzaamheden in de Azalealaan

Projectomschrijving

Het project heeft als doel de Azalealaan her aan te leggen in een aangename en verkeersveilige straat.

Het project omvat de volgende werken:
- het vernieuwen van de nutsleidingen;
- het vernieuwen van de riolering;
- het heraanleggen van de voetpaden en de rijweg;
- het voorzien van groen in de straat.

Globale fasering en timing

Fase 1: 4 januari 2021 - maart 2021
- vernieuwen van de nutsleidingen.

Fase 2: maart 2021 - eind mei 2021.

Deze timing dient als richtinggevend aanzien te worden gezien de werken sterk afhangen van de weers- en/of werfomstandigheden. Een strenge winter of natte maanden kunnen een impact hebben op de vooruitgang van de werf.

Actuele toestand

Op 4 januari 2021 zijn de werken aan de nutsleidingen gestart. Hiervoor werden de voetpaden en parkeerstroken opgebroken.
De doelstelling is om begin maart 2021 te starten met de rioleringswerken.

Verkeersmaatregelen

- de Azalealaan wordt volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer;
- de nodige omleidingen worden voorzien;
- de bereikbaarheid tot de woningen zal maximaal behouden worden.

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.
Er wordt gevraagd om dit tijdig te  doen.