Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Wegwerkzaamheden in de Nyckeesstraat, Stadionstraat, Smedenstraat en Edward Verheyestraat

Projectomschrijving

Met de komst van onder andere de nieuwe basisschool De Pluim ter hoogte van het centrale knooppunt Smedenstraat - Kragendijk - Jan Devischstraat, de vernieuwing van het Graaf Leopold Lippens Park, ... is omwille van de veranderende context, een herziening van de inrichting van het openbaar domein wenselijk. De gemeente Knokke-Heist heeft de ambitie om de volledige schoolomgeving een kwaliteitsinjectie te geven, met vernieuwing van zowel de ondergrondse riolering, als de bovenbouw. Deze werken zullen een gefaseerd verloop kennen.

Een eerste fase omvat de heraanleg van de Nyckees- en Stadionstraat, met vernieuwing van het ondergrondse rioolstelsel en vernieuwing van de bovenbouw. Beide straten krijgen een nieuwe inrichting welke de algemene ruimtelijke beleving zal verhogen, door het verbreden van de voetpaden, toevoeging van groenelementen, toevoeging van fietsenstallingen.... Het gebruikscomfort wordt tevens verhoogd door de bestrating drempelloos te laten verlopen van gevel tot gevel als aangename woon- en leefstraat.

In de Smedenstraat wordt tevens de verharding van de rijweg, vanaf de Nyckeesstraat tot en met de Stadionstraat, vernieuwd.

Ontwerpplan

Via onderstaande link kan je het ontwerp voor de Nyckees- en Stadionstraat op een PDF-formaat in detail inzien.
Ontwerpplan.pdf

Globale fasering en timing

Om de globale uitvoeringstermijn te beperken, zullen de wegeniswerken in de Nyckees- en Stadionstraat gelijktijdig worden uitgevoerd.

Om de aansluiting van de nieuwe riolering op de bestaande riolering in de Smedenstraat en Edward Verheyestraat te realiseren, zullen er tijdelijke onderbrekingen zijn in de Smedenstraat en Edward Verheyestraat.

Timing:
- Nyckees- en Stadionstraat: 29 augustus 2022 tot en met 17 april 2023
- Smedenstraat: 1 september 2022 tot en met 16 maart 2023 = uitgevoerd

Actuele toestand

De voorbereidende nutswerken werden reeds uitgevoerd.
De werkzaamheden voor de aankoppeling van de nieuwe riolering van de Nyckees- en Stadionstraat op de beide kruispunten met de Edward Verheyestraat zijn uitgevoerd.

Nyckeesstraat:
Alle werkzaamheden voor het vernieuwen van de riolering en de huisaansluitingen zijn uitgevoerd. De aannemer is bezig met de afwerking van de werkzaamheden voor de heraanleg van de bovenbouw (voetpaden, parkeerstroken en rijweg).

Stadionstraat:
Alle werkzaamheden voor het vernieuwen van de riolering en de huisaansluitingen zijn uitgevoerd. De aannemer is bezig met de afwerking van de werkzaamheden voor de heraanleg van de bovenbouw (voetpaden, parkeerstroken en rijweg).

Kruispunten Nyckeesstraat en Stadionstraat met Smedenstraat:
De rioleringswerken voor de aankoppeling van de nieuwe riolering van de Nyckees- en Stadionstraat en de heraanleg van de bovenbouw ter hoogte van beide kruispunten met de Smedenstraat zijn uitgevoerd.
Dit gedeelte van de Smedenstraat werd terug opengesteld voor het gemotoriseerd verkeer.

Kruispunten Nyckeesstraat en Stadionstraat met Edward Verheyestraat:
De Edward Verheyestraat is tussen de Nyckeesstraat en Stadionstraat terug afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer zodat de aannemer de werkzaamheden voor de afwerking van deze beide kruispunten kan uitvoeren.

Verkeersmaatregelen

- de Nyckeessstraat en Stadionstraat zijn volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
- de Edward Verheyestraat is volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Nyckeesstraat tot en met het kruispunt met de Stadionstraat.
- de Smedenstraat is terug opengesteld voor het gemotoriseerd verkeer.

De bereikbaarheid tot de woningen in de werfzone zal maximaal behouden blijven voor voetgangers.

Verkeersmaatregelen vanaf 31 maart

- de Nyckeesstraat en Stadionstraat zullen enkel voor plaatselijk verkeer toegankelijk zijn vanaf de Smedenstraat.
- de Nyckeesstraat en Stadionstraat zullen afgesloten blijven ter hoogte van de Edward Verheyestraat.
- In de Edward Verheyestraat zal er beperkt éénrichtingsverkeer gelden tussen de rotonde aan de Smedenstraat en de Stadionstraat, met als toegelaten richting vanaf de rotonde aan de Smedenstraat.

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken op de hoeken van de straat buiten de werfzone te plaatsen, zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.
Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen en rekening te houden met de ophaalmomenten van de zone waar u uw vuilniszak plaatst.