Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wegwerkzaamheden in de Steenstraat

Projectomschrijving

Het project heeft als doel de Steenstraat her aan te leggen in een aangename en verkeersveilige straat.

Het project omvat de volgende werken:
- het vernieuwen van de nutsleidingen;
- het vernieuwen van de riolering;
- het heraanleggen van de voetpaden, parkeerstroken en rijweg;
- het voorzien van groen in de straat.

Globale fasering en timing

Fase 1: 15 september 2020 - 20 november 2020
- vernieuwen nutsleidingen is uitgevoerd.

Fase 2: 4 januari 2021 - 30 april 2021
- vernieuwen riolering en wegenis.

Deze werken worden in volgende 3 fases uitgevoerd:
1) Kruispunt Pannenstraat/Steenstraat
2) Steenstraat tussen Pannenstraat en Baderstraat
3) Steenstraat vanaf kruispunt Baderstraat tot aan de Knokkestraat

Deze timing dient als richtinggevend aanzien te worden gezien de werken sterk afhangen van de weers- en/of werfomstandigheden. Een strenge winter of natte maanden kunnen een impact hebben op de vooruitgang van de werf.

Actuele toestand

Alle werkzaamheden voor het vernieuwen van de nutsleidingen zijn uitgevoerd.
In het gedeelte vanaf de Pannenstraat tot de Baderstraat (inclusief kruispunt Pannenstraat/Steenstraat) zijn de rioleringswerken uitgevoerd en is de aannemer bezig met de plaatsing van de klinkers voor de voetpaden, parkeerstroken en rijweg. 
In het gedeelte vanaf de Baderstraat tot aan de Knokkestraat is de aannemer bezig met het vernieuwen van de riolering. Voor deze werken is het kruispunt met de Baderstraat afgesloten voor alle verkeer.
Vanaf 21 april tot en met 27 april 2021 worden de herstellingswerken uitgevoerd aan het kruispunt Steenstraat - Pannenstraat.

Verkeersmaatregelen

- de Steenstraat tussen de Pannenstraat en Knokkestraat is volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer;
- er is een omleiding via de Pannenstraat - Onderwijsstraat - Knokkestraat;
- het kruispunt Steenstraat/Baderstraat is opgebroken waardoor er in de Baderstraat geen doorgaand verkeer mogelijk is;
- in de Baderstraat is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten vanaf de Onderwijsstraat;
- voor de voetgangers zal er slechts een beperkte hinder zijn.

Verkeersmaatregelen vanaf 21 april tot en met 27 april 2021:
- in de Pannenstraat tussen de Steenstraat en De Moefe wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd;
- in de Pannenstraat tussen de Steenstraat en Onderwijsstraat wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten;
- op 26 en 27 april zal er geen verkeer mogelijk zijn op het kruispunt.

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.
Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen.