Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wegwerkzaamheden in de Steenstraat

Projectomschrijving

Het project heeft als doel de Steenstraat her aan te leggen in een aangename en verkeersveilige straat.

Het project omvat de volgende werken:
- het vernieuwen van de nutsleidingen;
- het vernieuwen van de riolering;
- het heraanleggen van de voetpaden, parkeerstroken en rijweg;
- het voorzien van groen in de straat.

Globale fasering en timing

Fase 1: 15 september 2020 - 20 november 2020
- vernieuwen nutsleidingen is uitgevoerd.

Fase 2: 4 januari 2021 - 31 maart 2021
- vernieuwen riolering en wegenis.

Deze werken worden in volgende 3 fases uitgevoerd:
1) Kruispunt Pannenstraat/Steenstraat
2) Steenstraat tussen Pannenstraat en Baderstraat
3) Steenstraat vanaf kruispunt Baderstraat tot aan de Knokkestraat

Deze timing dient als richtinggevend aanzien te worden gezien de werken sterk afhangen van de weers- en/of werfomstandigheden. Een strenge winter of natte maanden kunnen een impact hebben op de vooruitgang van de werf.

Actuele toestand

De werken aan de nutsleidingen zijn uitgevoerd.
De voetpaden zijn tijdelijk hersteld.

Op 4 januari 2021 zijn de rioleringswerken gestart op het kruispunt van de Pannenstraat met de Steenstraat. Voor deze werken is het kruispunt afgesloten voor alle verkeer.

Verkeersmaatregelen

- de Steenstraat tussen de Pannenstraat en Knokkestraat is volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer;
- het kruispunt Pannenstraat/Steenstraat is opgebroken waardoor er in de Pannenstraat geen doorgaand verkeer mogelijk is;
- in de Pannenstraat is er een omleiding uit de richting van de Noordstraat via De Moefe;
- in de Pannenstraat, tussen de Steenstraat en Onderwijsstraat, zal er volledig parkeerverbod worden ingevoerd zodat tweerichtingsverkeer in dit gedeelte mogelijk wordt. Voor dit verkeer wordt het kruispunt Steenstraat - Pannenstraat gedeeltelijk opengehouden, zodat er op het einde van de verlengde Steenstraat (ter hoogte van de garages) kan gedraaid worden;
- in de Baderstraat is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten vanaf de Onderwijsstraat;
- voor de voetgangers zal er slechts een beperkte hinder zijn.

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.
Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen.