Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wegwerkzaamheden in de Steenstraat

Projectomschrijving

Het project heeft als doel de Steenstraat her aan te leggen in een aangename en verkeersveilige straat.

Het project omvat de volgende werken:
- het vernieuwen van de nutsleidingen;
- het vernieuwen van de riolering;
- het heraanleggen van de voetpaden, parkeerstroken en rijweg;
- het voorzien van groen in de straat.

Globale fasering en timing

Fase 1: 14 september 2020 - 20 november 2020
- vernieuwen nutsleidingen

Fase 2: 23 november 2020 - 31 januari 2021
- vernieuwen riolering en wegenis

Deze timing dient als richtinggevend aanzien te worden gezien de werken sterk afhangen van de weers- en/of werfomstandigheden. Een strenge winter of natte maanden kunnen een impact hebben op de vooruitgang van de werf.

Actuele toestand

De voetpaden zijn opgebroken en de aannemer is bezig met het uitvoeren van de werkzaamheden voor het vernieuwen van de nutsleidingen.

Verkeersmaatregelen

- de Steenstraat tussen de Pannenstraat en Knokkestraat is volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer;
- in de Baderstraat is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten vanaf de Onderwijsstraat;
- voor de voetgangers zal er slechts een beperkte hinder zijn.

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.
Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen.