Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wegwerkzaamheden in de Vlamingstraat

Projectomschrijving

De Vlamingstraat, tussen de Heistlaan en de Vuurtorenstraat, wordt in kader van het globaal project 'Doortocht Heist' volledig vernieuwd.

Het project omvat volgende werken:
- het vernieuwen van de nutsleidingen;
- het vernieuwen van de riolering;
- het heraanleggen van de voetpaden, parkeerstroken en rijweg.

Actuele toestand

De werken aan de nutsleidingen zijn volop bezig in de Vlamingstraat (tussen Kerkstraat en Heistlaan) en in de Heistlaan (tussen Sint-Antoniusstraat en Vlamingstraat). Voor verdere info over deze werkzaamheden kan contact opgenomen worden met het AGSO-Waterbedrijf.

De werken in de Vlamingstraat, tussen de Vuurtorenstraat en de Kerkstraat zijn gestart op 10 augustus 2020. De rioleringswerken zijn uitgevoerd. De nutsmaatschappijen zijn bezig met de uitvoering van hun werkzaamheden voor het vernieuwen van de nutsleidingen. Vanaf half november 2020 start de aannemer met de heraanleg van de bovenbouw (voetpaden, parkeerstroken en rijweg).

Verkeersmaatregelen

- er is geen gemotoriseerd verkeer meer mogelijk in de Vlamingstraat, tussen de Vuurtorenstraat tot en met de Kerkstraat;
- er wordt een omleiding voorzien via de Elizabetlaan - Kardinaal Mercierstraat - Kerkstraat;
- de site van Delhaize blijft bereikbaar via de Heistlaan.

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.
Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen.