Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wegwerkzaamheden in de Vlamingstraat

Projectomschrijving

De Vlamingstraat, tussen de Heistlaan en de Vuurtorenstraat, wordt in kader van het globaal project 'Doortocht Heist' volledig vernieuwd.

Het project omvat volgende werken:
- het vernieuwen van de nutsleidingen;
- het vernieuwen van de riolering;
- het heraanleggen van de voetpaden, parkeerstroken en rijweg.

Actuele toestand

De rioleringswerken en alle werkzaamheden voor het vernieuwen van de nutsleidingen zijn uitgevoerd.
De uitgewassen betonverharding voor de rijweg is gegoten, de nieuwe trappen en het hellend vlak ter hoogte van de voetgangerstunnel zijn geplaatst, de voetpaden en boomvakken zijn aangelegd. 

Op 11 februari 2021 werd de Vlamingstraat tussen de Heistlaan (Kerkstraat/oprit Delhaize) en de Vuurtorenstraat terug opengesteld voor het verkeer.

De parking van de site Delhaize blijft tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden steeds beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer.

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.
Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen.