Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wegwerkzaamheden in de Weidestraat

Projectomschrijving

Het project heeft als doel de Weidestraat her aan te leggen.

Het project omvat de volgende werken:
- het vernieuwen en ondergronds brengen van de nutsleidingen;
- het heraanleggen van de rijweg.

Timing

De werken zijn gestart op 19 oktober 2020 en zullen duren tot 18 december 2020.

Deze timing dient als richtinggevend aanzien te worden gezien de werken sterk afhangen van de weers- en/of werfomstandigheden. Een strenge winter of natte maanden kunnen een impact hebben op de vooruitgang van de werf.

Actuele toestand

De wegverharding is opgebroken en de nutsleidingen zijn vernieuwd.
De asfalteringswerken staan gepland om te worden uitgevoerd vanaf 30 november 2020.
Deze timing is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

Verkeersmaatregelen

- tijdens de duur van de werkzaamheden zal de Weidestraat afgesloten zijn voor alle verkeer;
- de woningen zullen enkel te voet bereikbaar zijn.