Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wegwerkzaamheden in de Weidestraat

Projectomschrijving

Het project heeft als doel de Weidestraat her aan te leggen.

Het project omvat de volgende werken:
- het vernieuwen en ondergronds brengen van de nutsleidingen;
- het heraanleggen van de rijweg.

Timing

De werken zijn gestart op 19 oktober 2020 en zullen duren tot eind januari 2021.

Deze timing dient als richtinggevend aanzien te worden gezien de werken sterk afhangen van de weers- en/of werfomstandigheden. Een strenge winter of natte maanden kunnen een impact hebben op de vooruitgang van de werf.

Actuele toestand

Alle werkzaamheden voor het vernieuwen van de nutsleidingen zijn uitgevoerd.
De onderfundering en onderlaag asfalt voor de rijweg werd geplaatst waardoor plaatselijk verkeer mogelijk is. Van zodra het weer het toelaat zal de toplaag asfalt aangebracht worden.

Verkeersmaatregelen

- tijdens de duur van de werkzaamheden zal de Weidestraat afgesloten zijn voor alle verkeer;
- tijdens het kerstverlof is de Weidestraat bereikbaar voor plaatselijk gemotoriseerd verkeer;
- de woningen zijn steeds te voet bereikbaar.