Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Leefloon - Socio-professionele vrijstelling

Omschrijving

Een leefloner die een erkende beroepsopleiding volgt of gaat werken, ontvangt een vergoeding of loon. Tot een bepaald bedrag - de socio-professionele vrijstelling - worden deze inkomsten niet afgetrokken van het leefloon.

Voorwaarden

Voor personen die gerechtigd zijn op het leefloon.

Meer informatie kan u vinden op de website van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

Procedure

Waar aanvragen? 

Bij het OCMW van uw gemeente.

Meebrengen

  • identiteitskaart;
  • loonbriefje.
  • identiteitskaart         
  • arbeidsovereenkomst 
  • loonfiches         
  • rekeningnummer