Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Premie voor superisolerend glas

Omschrijving

De premie voor superisolerend glas geldt voor de installatie van isolerend glas en raamprofielen.

Voorwaarden

Toelating van het Vlaams gewest voor de verbeteringspremie

Procedure

Premieaanvraag moet gebeuren op het daartoe voorziene aanvraagformulier.

Aanvraag tot subsidie kan ingediend worden tot 1 jaar na factuurdatum.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximum 421,00 euro.