Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Renovatiepremie

Omschrijving

De Vlaamse renovatiepremie ondersteunt eigenaars en bewoners die een woning wensen te renoveren. Dit geeft hen de kans om de kwaliteit van hun woning aanzienlijk te verbeteren.

Raadpleeg de volledige regelgeving over de renovatiepremie.

Voorwaarden

 • U kunt de renovatiepremie aanvragen als
  • ofwel bewoner:
   • de meerderjarige persoon en in voorkomend geval de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk samenwoont of gehuwd is
   • en die de woning op de aanvraagdatum zélf bewoont op grond van zakelijk recht
   • en die de laatste 10 jaar nog geen renovatiepremie kreeg toegekend
   • die tot 3 jaar voor de aanvraagdatum geen eigenaar of vruchtgebruiker is geweest van een andere woning, een kamerwoning of studentenhuis

Raadpleeg de volledige regelgeving over de renovatiepremie voor de uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarden.

 •  
  • ofwel verhuurder
   • de meerderjarige persoon en eventueel de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk samenwoont of gehuwd is
   • en die de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar
 • het belastbaar inkomen van drie jaar voor de aanvraag is niet hoger dan:
  • 38.070 euro voor alleenstaanden zonder personen ten laste
  • 54.390 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.050 euro per persoon ten laste vanaf de tweede
  • 54.390 euro voor gehuwden of wettelijk of feitelijk samenwonenden te verhogen met 3.050 euro per persoon ten laste
 • de woning waarvoor de premie wordt aangevraagd:
  • is gelegen in het Vlaamse gewest
  • is minstens 25 jaar oud en is tijdens die periode bestemd geweest als huisvesting van een gezin of alleenstaande
  • voor eenzelfde woning kan in een periode van 10 jaar slechts éénmaal een renovatiepremie worden toegekend
  • werkzaamheden aan kamers of studentenkamers komen niet in aanmerking voor de renovatiepremie
 • de facturen
  • hebben betrekking op werkzaamheden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer of op de aankoop van materialen of uitrustingsgoederen door de aanvrager zelf verwerkt of geplaatst
  • bedragen minstens 10.000 euro BTW niet inbegrepen
  • mogen niet ouder zijn dan 3 jaar
  • mogen niet dateren van vóór de datum waarop de aanvrager een zakelijk recht kreeg op de woning waarvoor de premie wordt aangevraagd

Raadpleeg hier de werkzaamheden waarvoor u de renovatiepremie kan aanvragen

Procedure

U kunt het aanvraagformulier downloaden van de website Bouwen en Wonen, aanvragen bij de dienst van het agentschap Wonen-Vlaanderen in uw provincie of gratis bestellen bij 1700.

U dient het ingevulde formulier samen met alle facturen in na de uitvoering van de renovatiewerken bij de dienst van het agentschap Wonen-Vlaanderen in uw provincie. De dienst vraagt zelf de documenten die ontbreken bij u op.

Binnen de 3 maanden na de correcte en volledige aanvraag ontvangt u een beslissing.
U kunt vooraf ook een advies van Wonen-Vlaanderen vragen.

Waar aanvragen?

Wonen-Vlaanderen - dienst van het agentschap in uw provincie

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • kopie van de facturen
 • aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar geleden

Bedrag

Het bedrag van de premie kan nooit hoger zijn dan 10.000 euro en bedraagt:

 • 30% van het goedgekeurde factuurbedrag:
  • wanneer het gezamenlijk belastbaar inkomen van de bewoner lager is dan 27.200 euro te verhogen met 1.420 euro per persoon ten laste
  • wanneer u als verhuurder de woning sinds minstens 9 jaar verhuurt via een sociaal verhuurkantoor
 • 20% van het goedgekeurde factuurbedrag:
  • wanneer het gezamenlijk belastbaar inkomen van de bewoner hoger is dan 27.200 euro te verhogen met 1.420 euro per persoon ten laste en beneden de algemene inkomensvoorwaarde blijft

(bedragen geldig voor aanvragen in 2011)