Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Woningkwaliteit huurwoningen

Omschrijving

Hoe verloopt de administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid?

Heeft uw woning gebreken, maar reageert de verhuurder niet op uw klacht of weigert hij de nodige werken uit te voeren, dan kunt u naar de gemeente gaan om de administratieve procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring op te starten. Deze procedure is gratis.

Let op:
- Het opstarten van deze procedure leidt maar in een beperkt aantal gevallen tot voorrang voor een sociale huurwoning of tot het verkrijgen van een huursubsidie. Ga er dus zeker niet van uit dat u er recht op zal hebben.  
- De procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring duurt normaal gezien enkele maanden. Verwacht dus niet onmiddellijk een oplossing, antwoord of uitspraak voor uw probleem.

We overlopen de verschillende stappen in deze procedure.

  1. Meldt uw klacht bij de gemeente

Bezorg de gemeente een lijst met gebreken,  foto’s die u hiervan hebt genomen en de brieven die u hierover hebt gestuurd naar de verhuurder.

Vraag de gemeente om de kwaliteit van uw woning te onderzoeken en de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op te starten. U doet dit best schriftelijk. Dat kan door een aangetekende brief te sturen of door op de gemeentedienst een formulier in te vullen. Vraag zeker een ontvangstbewijs van uw klacht. Dit geldt als de startdatum van de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid.

 

  1. De gemeente onderzoekt uw klacht

De gemeente onderzoekt eerst of uw klachten terecht zijn. Soms voert een woningcontroleur van de gemeente  daarvoor een beperkt woningonderzoek uit in uw huurwoning. Als de gemeente oordeelt dat uw klachten terecht zijn, vraagt ze aan Wonen-Vlaanderen om de woning te controleren en advies te geven over de woningkwaliteit.

Let op:
- Vanaf 1 januari 2021 kan de gemeente er ook voor kiezen om de 
waarschuwingsprocedure te starten. Dit wil zeggen dat de eigenaar 3 maanden krijgt om problemen aan de woning op te lossen. Indien dit niet gebeurt dan start de procedure ongeschikt/onbewoonbaarverklaring automatisch. 

 

  1. Wonen-Vlaanderen geeft advies

Wonen-Vlaanderen is een agentschap van de Vlaamse overheid. Een woningcontroleur van Wonen-Vlaanderen zal een conformiteitsonderzoek uitvoeren en uw woning nauwkeurig controleren aan de hand van een lijst met gebreken. Als hij gebreken vaststelt, kruist hij ze aan op de lijst.

Wonen-Vlaanderen geeft een advies aan de burgemeester op basis van het resultaat van dit conformiteitsonderzoek. Samen met haar advies bezorgt ze de burgmeester ook het technisch verslag van de woningcontroleur. De woning is

  • ongeschikt als ze minstens één gebrek van categorie II of categorie III heeft (vanaf 01/01/2021).
  • onbewoonbaar als ze ook een veiligheids- en gezondheidsrisico vertoont of als ze minstens een gebrek heeft van categorie III (vanaf 01/01/2021)

Gebreken van categorie II zijn ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar geen direct gevaar vormen voor de veiligheid of gezondheid. Gebreken van categorie III zijn ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners. Vanaf 7 gebreken van categorie I geldt een gebrek van categorie II.

  1. De gemeente brengt iedereen op de hoogte van het advies

De burgemeester bezorgt iedereen het verslag van het woningonderzoek (dit is het technisch verslag met de lijst van gebreken die werden vastgesteld) en het advies van Wonen-Vlaanderen. Alle betrokken partijen kunnen hierop reageren. De gemeente beslist of dit mondeling of schriftelijk moet gebeuren.

  1. De burgemeester neemt een beslissing

Nadat iedereen de mogelijkheid heeft gekregen om te reageren op het resultaat van het woningonderzoek, neemt de burgemeester een beslissing. Hij kan beslissen om de woning ongeschikt- en/of onbewoonbaar te verklaren.

  1. De verhuurder wordt heffingsplichtig

Als de verhuurder binnen een jaar geen conformiteitsattest verkrijgt na herstellingswerken aan de woning dan krijgt hij een forse boete. Deze boete wordt elk jaar opgelegd en stijgt per jaar dat er geen conformiteitsattest is verkregen.