12 oktober, 2018

Verkeersmaatregen n.a.v. wielerwedstrijd De Kustpijl op zaterdag 13 oktober

Zaterdag 13 oktober 2018 vanaf 13 uur organiseert WSC Heist Sportief de 47ste editie van de Kustpijl. Het sportevent is opgesplitst in een wedstrijd voor eliterenners en een afwachtingskoers voor wielertoeristen. In de UCI 1.2.-wedstrijd voor professionele continentale teams, continentale teams, landenteams, regionale teams en clubteams krijgen de renners een kleine 200 kilometer voor de wielen geschoven. Er is ook een wedstrijd voor wielertoeristen die aangesloten zijn bij een club.  Ideaal om de benen nog eens los te rijden vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het parcours voor de mannen is 55 kilometer lang. De dames kunnen zich uitleven op een traject over 45 kilometer. Om 15.30 uur is er een optreden van de coverband ‘De Toape Geraapte’ in het VIP-café. De organisatie en hulpdiensten nemen extra verkeers- en veiligheidsmaatregelen om de Kustpijl vlot te laten verlopen. Houd rekening met extra verkeershinder en volg de richtlijnen van de politie en seingevers.

De Kustpijl
Het startschot wordt om 13 uur gegeven op de Zeedijk-Heist ter hoogte van De Raan op de hoek van Parkstraat en Zeedijk. Hier komen de eliterenners ook omstreeks 17.30 uur over de eindmeet. Het parcours is opgesplitst in vijf grote en vijf lokale ronden. Tijdens de vijf grote ronden rijden de deelnemers via de Zeedijk-Heist naar de Parkstraat, Elizabetlaan, Heistlaan, Dudzelestraat, Westkapelse Steenweg (Brugge), Damse Steenweg (Brugge), Koolkerkesteenweg, Westkapellesteenweg, Oostkerkestraat, Dorpsstraat, Herenweg, Westkapellestraat, Breed Veertien, Loopplank, Bakboord en Heistlaan. Op het einde van de vijfde ronde rijden de wielrenners een eerste keer naar de aankomstzone op de Zeedijk-Heist via de Westkapellestraat, Hendrik Consciencestraat, Polderstraat, Rampe, Elizabetlaan (N34) en Anemonenlaan.

Tijdens de vijf lokale ronden rijden de eliterenners via de Parkstraat naar de Elizabetlaan, Heistlaan, Dudzelestraat, Dorpsstraat, Westkapellestraat, Hendrik Consciencestraat, Polderstraat, De Rampe, Elizabetlaan (N34), Anemonenlaan en Zeedijk-Heist.

Gentlemen’s race

Gelijktijdig met de grote ronden van de Kustpijl vindt ook de afwachtingskoers voor gentlemen plaats. De wedstrijd start om 13.15 uur op de Zeedijk-Heist ter hoogte van De Raan, waar de deelnemers ook omstreeks 14.50 uur finishen. De renners rijden via de Zeedijk-Heist, Parkstraat, Elizabetlaan, Heistlaan, Marktstraat, Westkapellestraat, Hendrik Consciencestraat, Polderstraat, Rampe, Elizabetlaan, Anemonenlaan en Zeedijk-Heist naar de eindmeet. De renners rijden in totaal tien ronden.

Verkeersmaatregelen

Van 6 tot 20.30 uur wordt de Zeedijk van de Parkstraat tot en met de Zeegrasstraat afgesloten voor alle verkeer door de op- en afbouw van de infrastructuur voor de wielerwedstrijd.

Tijdens de grote ronden (12.00 tot ± 15.30 uur) van de Kustpijl is het niet toegelaten te rijden in:

 • de Parkstraat, van de Elizabetlaan naar de zeedijk;
 • de Heistlaan, van de Dudzelestraat (N376) naar de Elizabetlaan;
 • de Dudzelestraat (N376), van de Westkapelse Steenweg (Brugge) naar het rondpunt met de Heistlaan;
 • de Westkapelse Steenweg (Brugge), van de Damse Steenweg (Brugge) naar de Dudzelestraat (N376);
 • de Damse Steenweg/Dudzelesteenweg (Damme), van de Koolkerkesteenweg naar de Westkapelse Steenweg;
 • de Koolkerkesteenweg/Westkapellesteenweg/Oostkerkestraat (Knokke-Heist), van de Dudzelestraat (N376) tot de Dammesteenweg (Damme);
 • de Dorpsstraat, van de Westkapellestraat naar de Dudzelestraat (N376);
 • de Westkapellestraat, van de Hendrik Consciencestraat naar de Dorpsstraat;
 • Breed Veertien, van Bakboord naar de Westkapellestraat;
 • Bakboord, van de Heistlaan naar Breed Veertien.

Tijdens de lokale ronden (± 15.00 tot ± 18.00 uur) is het niet toegestaan te rijden in:

 • de Parkstraat, van de Elizabetlaan naar de Zeedijk;
 • de Heistlaan, van de Marktstraat naar de Elizabetlaan;
 • de Marktstraat, van de Bondgenotenlaan naar de Heistlaan;
 • de Westkapellestraat, van de Hendrik Consciencestraat naar de Bondgenotenlaan;
 • de Hendrik Consciencestraat, van de Pannenstraat naar de Westkapellestraat;
 • de Polderstraat, van de Knokkestraat naar de Pannenstraat;
 • De Rampe, van de Elizabetlaan naar de Knokkestraat.

Tijdens de afwachtingswedstrijd  (13.15 tot ± 14.50 uur) is het verboden te rijden in:

 • de Parkstraat, van de Elizabetlaan naar de Zeedijk;
 • de Heistlaan, van Marktstraat naar de Elizabetlaan;
 • de Marktstraat, van de Bondgenotenlaan naar de Heistlaan;
 • de Westkapellestraat, van de Hendrik Consciencestraat naar de Bondgenotenlaan;
 • de Hendrik Consciencestraat, van de Pannenstraat naar de Westkapellestraat;
 • de Polderstraat, van de Knokkestraat naar de Pannenstraat;
 • De Rampe van de Elizabetlaan naar de Knokkestraat en Anemonenlaan;
 • de Zeedijk naar de Elizabetlaan.

Het is op 13 oktober 2018 verboden te parkeren in de Parkstraat, De Rampe, de Heistlaan (tussen de rotonde Slipsteek en Elizabetlaan), Loopplank, Bakboord, Breed Veertien (tussen Bakboord en de Westkapellestraat), de Westkapellestraat (tussen Breed Veertien en de Hendrik Consciencestraat), de Hendrik Consciencestraat, de Polderstraat, Anemonenlaan, Dorpsstraat (tussen de Dudzelestraat en Herenweg), de Herenweg (tussen de Dorpsstraat en Westkapellestraat), het parkeerterrein in de Knokkestraat, de Knokkestraat (tussen de Polderstraat en Pannenstraat (noordelijke zijde)) en de Elizabetlaan (noordelijke rijbaan; tussen de Krommedijk en Parkstraat).

Vanaf 10 tot 14 oktober 2018 is het niet toegelaten te parkeren op de Zeedijk-Heist (gedeelte tussen de Parkstraat en Anemonenlaan).

Meer informatie en inschrijven: www.dekustpijl.be