Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Burgerzaken

Kraaiennestplein 1
8300 Knokke-Heist
België

De Bevolkingsdienst houdt het bevolkingsbestand bij, registreert wijzigingen in de administratieve toestand van de inwoners, wilsbeschikkingen en pensioenaanvragen, levert aan de hand daarvan documenten af en organiseert de verkiezingen.

De Burgerlijke Stand stelt geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten op, bewaart die, past die aan en geeft attesten af aan de hand van die akten. De dienst behandelt nationaliteitskwesties en beheert de begraafplaatsen.

De afdeling Strafregister levert uittreksel uit het strafregister af. Zij levert ook inlichtingenbulletins af i.v.m. de inwoners van Knokke-Heist aan politie- en rechtbankdiensten.

Waarvoor kan je bij ons terecht?