Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

RPB (Raad voor Personen met een Beperking)

Wat doen we?

De Raad voor Personen met een Beperking Knokke-Heist (RPB) is een overlegorgaan voor iedereen die in Knokke-Heist te maken heeft met (personen met) een beperking.

De RPB, een onderdeel van de Sociale Raad, is samengesteld uit personen met een beperking en afgevaardigden van belangenorganisaties en diverse (openbare) instanties binnen de gemeente.

De raad komt geregeld samen en:

* wisselt ervaringen uit vanuit ieders unieke invalshoek

* inventariseert wat reeds goed werkt op het vlak van toegankelijkheid in de gemeente

* brengt knelpunten rond toegankelijkheid in kaart en bepaalt welke acties te ondernemen

* adviseert (op vraag) personen, organisaties, het gemeentebestuur enz.

* werkt samen met andere personen en organisaties die ervaring hebben met het verbeteren van toegankelijkheid voor personen met een beperking.

Een goede toegankelijkheid is een win-winsituatie voor iedereen in de samenleving, met of zonder beperking.

Heb je vragen en suggesties? Of heb je hulp en advies nodig?

Dirk Schrauwen, voorzitter RPB

dirkschrauwen@gmail.com

gsm/whatsapp +32 466 38 16 96