Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Iets melden

Knokke-Heist streeft er elke dag naar om een nette, kwaliteitsvolle en veilige kustgemeente te zijn voor haar inwoners, toeristen en tweedeverblijvers. Elke melding nemen we ter harte en volgen we op met de beschikbare middelen en binnen het wettelijk kader. Want samen hebben we één gemeenschappelijk doel, nl. het wonen en het verblijven in ons gemeente zo aangenaam mogelijk te houden. Geef daarom je melding, via de thema's hieronder, rechtstreeks door aan onze betrokken partner. Handig!

Politie Knokke-Heist

Overlast en nachtlawaai

AGSO Knokke-Heist

Huisvuil, sluikstort, betaalcontainer

Meeuwen

Meeuwenoverlast

Hondenpoep

Hondenpoep

OPC Knokke-Heist

Betalend parkeren en parkeerretributies

AGSO Knokke-Heist

Wateroverlast of verstopte straatkolken

Riolering Knokke-Heist

Rioleringen

Drinkwater Knokke-Heist

Drinkwater (verbruik, hydranten, kwaliteit)

Wegen Vlaamse Overheid

Wegen Vlaamse Overheid

Kapotte straatlamp

Kapotte straatlamp

Verkeersborden Knokke-Heist

Verkeersborden en wegmarkeringen

Openbaar domein

Openbaar Domein

Milieuhinder Knokke-Heist

Milieuhinder

Brandweer Knokke-Heist

Brandweer (niet-dringende interventie)

Problemen op toeristische fietsroute

Problemen op toeristische fietsroutes

Gevonden fiets

Gevonden fiets

Klachten De Lijn

Klachten De Lijn

Klachten NMBS

Klachten NMBS

Haven

Klachten Haven van Zeebrugge

AirBNB

Overlast melden bij Airbnb

Heb je een vraag, een suggestie of een compliment voor ons?

Heb je een klacht over de gemeentelijke dienstverlening?

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Dan kan je je klacht en je gegevens achterlaten via onderstaand formulier.