Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Iets melden

Knokke-Heist is een kwaliteitsvolle gemeente. We werken daar elke dag aan, samen met vele partners. Heb je een melding? Geef je melding via de thema's hieronder rechtstreeks aan de betrokken partner door, dan ben je vaak sneller geholpen.

Optimal Parking Control

Betalend parkeren en parkeerretributies

AGSO Knokke-Heist

Wateroverlast of verstopte straatkolken

AGSO Knokke-Heist

Rioleringen (verstopping, riooldeksel ...)

AGSO Knokke-Heist

Huisvuil, sluikstort, betaalcontainer ...

AGSO Knokke-Heist

Drinkwater (abnormaal verbruik, hydranten, kwaliteit ...)

Politiezone Damme Knokke-Heist

Overlast, nachtlawaai ...

Verkeersproblemen, verkeersborden, wegmarkering

Problemen in het verkeer, borden, wegmarkering

Meldpunt Wegen van de Vlaamse Overheid

Problemen op snel- of gewestwegen

Fluvius

Kapotte straatlamp

Brandweer Zone1

Brandweer niet-dringende interventie

U kan milieuhinder melden als u zintuigelijk iets waarneemt in uw leefomgeving waaraan u zich stoort.

Milieuhinder

Zeemeeuw

Melding meeuwenoverlast

Technische Dienst/Openbaar Domein

Meldingen Technische Dienst/Openbaar Domein

https://melding.knokke-heist.be

Meldingen achtergelaten fiets/overlast hondenpoep

toeristische fietsroute westtoer

Problemen op toeristische fietsroute

Klachten of meldingen voor De Lijn

Klachten De Lijn

Klachten nmbs

Klachten NMBS

Klachten en meldingen voor de Haven van Zeebrugge

Klachten voor de Haven van Zeebrugge

Airbnb

Overlast melden bij Airbnb

Heb je een vraag, een suggestie of een compliment voor ons?

Heb je een klacht over de gemeentelijke dienstverlening?

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Dan kan je je klacht en je gegevens achterlaten via onderstaand formulier.