Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Aanvraagformulier - Ondersteuning met expertise voor handelaars

I. Identiteit van de aanvrager.

Natuurlijk persoon of rechtspersoon?

II. Gegevens omtrent de aard van de gevraagde ondersteuning.

Bij welke van de hiernaast vermelde onderwerpen sluit je vraag het meest aan? Je kan evt. meerdere onderwerpen aankruisen.

III. Handtekening.

De aanvrager verklaart hierbij kennis te hebben genomen van het ondersteuningsreglement en akkoord te gaan met de rechten en plichten die uit het reglement voortvloeien.