Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Algemene Politieverordening

Omschrijving

ALGEMENE POLITIEVERORDENING

De algemene politieverordening beschrijft wat mag en niet mag op het openbaar domein in de gemeente Knokke-Heist. De gemeente heeft een aantal regels opgesteld die ervoor moeten zorgen dat inwoners en bezoekers op een aangename manier samenleven in de gemeente.

De regels gaan onder meer over:

• Honden niet aan de leiband

• Hondenpoep

• In het bezit zijn van hondenpoepzakjes

• Sluikstort en zwerfvuil

• ...

De handhaving van de algemene politieverordening gebeurt via een gemeentelijke administratieve sanctie.

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIE

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn een middel voor gemeenten om kleine overlast aan te pakken. Voor de sancties bestonden werden kleine gevallen van overlast vaak niet behandeld. Dit zorgde voor een gevoel van straffeloosheid bij de burgers van Knokke-Heist. De gemeente Knokke-Heist kan sedert 26 maart 2012 gemeentelijke administratieve sancties uitschrijven. De strafvervolging verloopt dus niet meer via de rechtbank of het parket. De overtredingen worden afgehandeld door een sanctionerend ambtenaar.

 

Wettekst

De bepalingen van de algemene politieverordening van Knokke-Heist betreffende honden zijn terug te vinden onder Afdeling 3.2.5 Dieren en Afdeling 4.1.2.