Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Archiefdocumenten raadplegen

Omschrijving

In het archief kunt u archiefdocumenten raadplegen.

Procedure

  • U legitimeert zich met een officieel document, een identiteitskaart of een ander legitimatiedocument.
  • Uw naam en adres en het doel van uw onderzoek worden ingeschreven in een registers van lezers.
  • U tekent bij elk bezoek het leeszaalregister, waarin de medegedeelde stukken ingeschreven worden.

 

Het raadplegen van registers van de Burgerlijke Stand kan u aanvragen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand

 

Dienst Burgerzaken

tel. 050 630 118

e-mail: burgerzaken@knokke-heist.be

 

Het raadplegen van bouwvergunningen en bouwplannen kan u aanvragen bij

 

Dienst Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw

tel.: 050 630 180

e-mail: stedenbouw@knokke-heist.be

 

Het raadplegen van historische archiefdocumenten kan u aanvragen bij:

Sincfala, Museum van de Zwinstreek

tel.: 050 530 730

e-mail: sincfala@knokke-heist.be

 

Voor het raadplegen van notulen college en gemeenteraad kan u terecht bij

Dienst Secretarie

tel.: 050 630 100

e-mail: secretarie@knokke-heist.be

 

Voor het raadplegen van alle overige archiefdocumenten kan u terecht bij

Dienst Archief

tel.: 050 630 315

e-mail: archief@knokke-heist.be

 

Zodra de documenten gevonden zijn, wordt u gecontacteerd om een afspraak te maken.

 

Meebrengen

  • identiteitskaart of een ander legitimatiedocument

Bedrag

Kost

 

Het archief is, na inschrijving in het register, gratis toegankelijk.