Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Basiseducatie

Omschrijving

Bij basiseducatie kunnen laaggeschoolde volwassenen basisvaardigheden aanleren en verbeteren die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij.

Centra voor Basiseducatie staan voor:

 • het verhogen van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen;
 • begeleiden van de cursisten vanuit hun reële mogelijkheden naar een maximaal leerresultaat;
 • het bevorderen van het leerplezier.

U kan vrij inschrijven in het open aanbod van de Centra voor Basiseducatie.

De opleidingen zijn opgebouwd uit verschillende modules.
Na elke module krijgt u een deelcertificaat.
Na het doorlopen van de volledige opleiding krijgt u een certificaat.
U start in de module die het best aansluiten bij uw kunnen.

Volgende opleidingen behoren tot het standaardpakket van de Centra voor Basiseducatie:

 • Nederlands (NT1);
 • Nederlands voor anderstaligen (NT2);
 • alfabetirisering in het Nederlands als tweede taal;
 • wiskunde;
 • maatschappijoriëntatie;i
 • informatie- en communicatietechnologie (ICT);
 • opstapcursussen Frans en Engels.

 

De Centra voor Basiseducatie organiseren ook cursussen op vraag van of in samenwerking met bedrijven of organisaties (OCMW, VDAB, gemeente,...).

Voorwaarden

Wie kan er terecht bij centra voor basiseducatie?

Alle laaggeschoolde volwassenen die niet over de nodige basisvaardigheden beschikken om zelfstandig te functioneren in de maatschappij.
Binnen de doelgroep zijn er diverse subgroepen die speciale aandacht krijgen:

 • laaggecijferde en/of laaggeletterde Nederlandstaligen;
 • migranten;
 • nieuwkomers;
 • gevangenen;
 • werkzoekenden;
 • kansarmen;
 • laaggeshoolde werknemers;
 • ongekwalificeerde schoolverlaters;
 • senioren;
 • huisvrouwen;
 • ...

Procedure

Waar aanvragen?

Overzicht van 13 centra:

www.basiseducatie.be

Andere links met onderwijs en opleiding:

www.basiseducatie.be/interessante-sites