Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Publieke raadplegingen en openbare onderzoeken RUP's

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een publieke raadpleging over volgende ontwerp-RUP's:

RUP Dorpskern Heist Herziening, RUP WUG Sacramentsstraat en RUP Projectzone Casino.

Voor het RUP Dorpskern Heist Herziening wordt op 22 september 2020 om 19u30 een informatiemoment georganiseerd in de schouwburgzaal van het CC Scharpoord, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist.
Wenst u deel te nemen? Gelieve in te schrijven via publiekeraadpleging@knokke-heist.be voor 17 september 2020.

Voor het RUP WUG Sacramentsstraat en RUP Projectzone Casino wordt op 1 oktober 2020 een informatiemoment georganiseerd in de schouwburgzaal van het CC Scharpoord, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist.

Om 19u30 wordt RUP WUG Sacramentsstraat toegelicht en om 20u30 het RUP Projectzone Casino.

Wenst u deel te nemen? Gelieve in te schrijven via publiekeraadpleging@knokke-heist.be voor 25 september 2020 met de melding voor welk RUP u inschrijft (WUG Sacramentsstraat of Projectzone Casino).

 

De startnota's en de procesnota's liggen van 7 september 2020 tot en met 5 november 2020 eveneens ter inzage op de dienst Stedenbouw (tijdens de openingsuren) op de eerste verdieping van het gemeentehuis, Alfred Verweeplein 1 en zijn ook raadpleegbaar op de website van de gemeente, www.knokke-heist.be. De dienst Stedenbouw is enkel bereikbaar na afspraak op nummer 050/630 180.

Gedurende deze periode van 7 september 2020 tot en met 5 november 2020 kunnen er reacties overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen.
Deze kunnen worden afgegeven op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs, per post: CBS, Publieke Raadpleging RUP, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist of per mail aan publiekeraadpleging@knokke-heist.be.