Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Inname openbaar domein vergunningen voor verhuizen of bouwwerken

Omschrijving

Wil je een deel van het openbaar domein innemen voor het plaatsen van bijvoorbeeld een:

  • Container/werfkeet
  • Werf
  • Verhuislift
  • Parkeerverbod
  • Kraan

Voorwaarden

Een inname van 7 dagen of minder dient minstens 5 werkdagen op voorhand aangevraagd te worden.
Er kunnen parkeerverbodsborden door onze (politie) diensten geplaatst worden. Alle andere nodige signalisatie dient steeds door de aanvrager geplaatst te worden.

Een inname van langer dan 7 dagen dient minstens 15 werkdagen op voorhand aangevraagd te worden.
Voor vergunningen van inname van het openbaar domein bij werken van >7 dagen kan er geen beroep gedaan worden op de politie voor het plaatsen van verkeersborden.

Een aangevraagde vergunning is betalend vanaf dat u de goedkeuring en uitnodiging tot betaling ontvangt. Indien u de aanvraag wilt stopzetten, gelieve het bestuur schriftelijk te verwittigen voor aanvang van de vergunning.

Houd er rekening mee dat aan de inname op het openbaar domein een belasting verschuldigd is:

Inname voetpad

0,50 EUR/m²/dag

Inname parkeerplaatsen

zonder parkeerautomaten

0,40 EUR/m²/dag of 4,00 EUR/plaats/dag met een maximum van 60,00 EUR/plaats/kalendermaand

met parkeerautomaten

rode zone: 1,60 EUR/m²/dag of 16,00 EUR/plaats/dag met een maximum van 240,00 EUR/plaats/kalendermaand

oranje zone: 1,50 EUR/m²/dag of 15,00 EUR/plaats/dag met een maximum van 225,00 EUR/plaats/kalendermaand

groene zone: 0,50 EUR/m²/dag of 5,00 EUR/plaats/dag met een maximum van 75,00 EUR/plaats/kalendermaand

Inname openbare weg

1,00 EUR/m²/dag

Afsluiten van een straat

50,00 EUR voormiddag

50,00 EUR namiddag

50,00 EUR ’s nachts

Dit tarief is een bijkomend tarief bovenop het tarief van de vergunde werken.

Plaatsen vaste (toren)kraan/mobiele kraan

50,00 EUR/dag/kraan

indien de vaste (toren)kraan niet verwijderd wordt in de toeristische zone tijdens de maanden juli en augustus: 250,00 EUR/dag/kraan

Inname wegens onveilige omstandigheden (nl. vallende brokstukken e.d.)

2,00 EUR/m²/dag

Het minimumbedrag van de belasting is vastgesteld op 25,00 EUR.

De belasting wordt berekend aan de hand van de vergunning, afgeleverd door de Burgemeester. Iedere inname buiten het vergunde gedeelte wordt ambtshalve opgemeten en vastgesteld.

De belastbare oppervlakte wordt steeds in volle eenheden berekend. Ieder gedeelte van een eenheid wordt als een volledige eenheid aangerekend.

De belasting is verschuldigd per bouwwerf en dit vanaf de eerste dag van de inname van de openbare weg.

De belasting blijft verschuldigd tot de volledige ontruiming van het ingenomen gedeelte.

Iedere begonnen dag wordt aangerekend als een volle dag.

De datum van begin, stopzetting, uitbreiding of inkrimping van de inname van de openbare weg moet schriftelijk worden bekend gemaakt aan het gemeentebestuur acht dagen vóór iedere uitvoering.

Plaatsen en weghalen officiële verkeersborden door politie – per locatie: 10,00 EUR/bord/plaats. Het minimumbedrag van de belasting is vastgesteld op 50,00 EUR.

Procedure

Een vergunning kan je enkel nog aanvragen via een (elektronisch) invulformulier (bovenaan deze pagina). De aanvragen via telefoon, fax of e-mail worden niet langer behandeld.

Bijkomende informatie

Meer informatie kan je vinden in de reglementen.

Wil je de innames in jouw buurt bekijken:

Bekijk ook onze instructiefilmpjes

Hoe éénmalig registeren?

Hoe een inname aanvragen?