Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Inname openbaar domein vergunningen voor verhuizen of bouwwerken

Omschrijving

Wil je een deel van het openbaar domein innemen voor het plaatsen van bijvoorbeeld een:

  • Container/werfkeet
  • Werf
  • Verhuislift
  • Parkeerverbod
  • Kraan

Voorwaarden

Een inname van 7 dagen of minder dient minstens 5 werkdagen op voorhand aangevraagd te worden.
Er kunnen parkeerverbodsborden door onze (politie) diensten geplaatst worden. Alle andere nodige signalisatie dient steeds door de aanvrager geplaatst te worden.

Een inname van langer dan 7 dagen dient minstens 15 werkdagen op voorhand aangevraagd te worden.
Voor vergunningen van inname van het openbaar domein bij werken van >7 dagen kan er geen beroep gedaan worden op de politie voor het plaatsen van verkeersborden.

Een aangevraagde vergunning is betalend vanaf dat u de goedkeuring en uitnodiging tot betaling ontvangt. Indien u de aanvraag wilt stopzetten, gelieve het bestuur schriftelijk te verwittigen voor aanvang van de vergunning.

Houd er rekening mee dat aan de inname op het openbaar domein een belasting verschuldigd is:

Inname openbaar domein (voetpaden,
rijbanen, pleinen, zone non-aedificandi met openbaar karakter,…) m.u.z. van parkeerplaatsen

  • 1e m² van het voetpad: gratis
  • vervolgens 1,00 EUR/m²/dag

Inname parkeerplaatsen

zonder parkeerautomaten 5,00 EUR/plaats/dag

met parkeerautomaten
- rode zone: 24,00 EUR/plaats/dag
- oranje zone: 20,00 EUR/plaats/dag
- groene zone: 12,50 EUR/plaats/dag

Afsluiten van een straat

75,00 EUR max. 4u per straat
150,00 EUR per dag per straat
Dit tarief is een bijkomend tarief bovenop het tarief van de vergunde werken.

Plaatsen vaste (toren)kraan/mobiele kraan

50,00 EUR/dag/kraan

  • indien de vaste (toren)kraan niet verwijderd wordt in de toeristische zone tijdens de maanden juli en augustus: 250,00 EUR/dag/kraan
  • indien een mobiele kraan zich gedeeltelijk op privaat domein en gedeeltelijk op openbaar domein begeeft, blijft de belasting van 50,00 EUR/dag/kraan verschuldigd gelet op de hinder en het gevaar die ermee gepaard gaan – hier geldt het tarief van 1,00 EUR/m²/dag niet
Plaatsen container 25,00 EUR/dag/container
Plaatsen werfkeet 25,00 EUR/dag/werfkeet
Chapewagen 50,00 EUR/dag/chapewagen
(Verhuis)lift 50,00 EUR/dag/(verhuis)lift
Hoogtewerker 50,00 EUR/dag/hoogtewerker
Inname wegens onveilige
omstandigheden (nl. vallende
brokstukken e.d.)
2,00 EUR/m²/dag

Het minimumbedrag van de belasting is vastgesteld op 35,00 EUR.

De belasting wordt berekend aan de hand van de vergunning, afgeleverd door de Burgemeester. Iedere inname buiten het vergunde gedeelte wordt ambtshalve opgemeten en vastgesteld.

De belastbare oppervlakte wordt steeds in volle eenheden berekend. Ieder gedeelte van een eenheid wordt als een volledige eenheid aangerekend.

De belasting is verschuldigd per bouwwerf en dit vanaf de eerste dag van de inname van de openbare weg.

De belasting blijft verschuldigd tot de volledige ontruiming van het ingenomen gedeelte.

Iedere begonnen dag wordt aangerekend als een volle dag.

De datum van begin, stopzetting, uitbreiding of inkrimping van de inname van de openbare weg moet schriftelijk worden bekend gemaakt aan het gemeentebestuur acht dagen vóór iedere uitvoering.

Plaatsen en weghalen officiële verkeersborden door politie – per locatie: 10,00 EUR/bord/plaats. Het minimumbedrag van de belasting is vastgesteld op 50,00 EUR.

Procedure

Een vergunning kan je enkel nog aanvragen via een (elektronisch) invulformulier (bovenaan deze pagina). De aanvragen via telefoon, fax of e-mail worden niet langer behandeld.

Bijkomende informatie

Meer informatie kan je vinden in de reglementen.

Wil je de innames in jouw buurt bekijken:

Bekijk ook onze instructiefilmpjes

Hoe éénmalig registeren?

Hoe een inname aanvragen?