Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Aanvraag digitaal bouwplan

Een aanvraag voor een digitaal exemplaar van een plan van een woning dient schriftelijk ingediend te worden, dit wil zeggen per brief, per fax, per e-mail, persoonlijke overhandiging of via dit formulier. Enkel de eigenaar of zijn vertegenwoordiger kan een bouwplan aanvragen, als bewijs geldt de eigendomsakte en of de toestemming van de eigenaar.

Voor de aanvraag is een retributie verschuldigd cfr het reglement op administratieve prestaties dd 18/12/2013.

De aanvraag voor een digitaal exemplaar van een plan wordt uiterlijk binnen dertig kalenderdagen, na registratie van de aanvraag, beantwoord.