Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Openbaar onderzoek voorlopig onteigeningsbesluit stadsrandbos

Overeenkomstig artikel 17 en 19 van het decreet betreffende onteigening van het algemeen nut wordt een openbaar onderzoek gehouden over het door de gemeenteraad in zitting van 31 maart 2022 voorlopig vastgestelde onteigeningsbesluit.

De te onteigenen percelen zijn gelegen ten zuiden van de spoorweg ter hoogte van de Duinbergenlaan en kadastraal gekend onder Knokke-Heist, Afdeling 7, sectie C, perceelnummer 55/3, 94, 95 en 96.

Het voorlopig onteigeningsbesluit, inclusief projectnota en onteigeningsplan, ligt van 25 mei 2022 tot 23 juni 2022 ter inzage op de dienst Stedenbouw (tijdens de openingsuren en op afspraak) op de eerste verdieping van het gemeentehuis, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist en zijn ook raadpleegbaar op de website van de gemeente, www.knokke-heist.be.
De dienst Stedenbouw is enkel bereikbaar na afspraak op 050 630 180.

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de voorgenomen onteigening worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.

Deze kunnen worden afgegeven op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs, per post: Alfred Verweeplein 1 - 8300 Knokke-Heist of via mail: openbaaronderzoek@knokke-heist.be.

Gemeenteraadsbesluit

Gemeenteraadsbesluit

Projectnota

Projectnota

Onteigeningsplan

Onteigeningsplan