Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Btw medecontractant

Voor werken in onroerende staat is de leverancier verplicht gebruik te maken van het principe ‘verlegging van heffing’ en dient de medecontractant de BTW naar zijn aangifte te verleggen. De leverancier mag in dat geval geen BTW op de factuur vermelden, maar moet volgende vermelding op de factuur zetten: ‘belasting te voldoen door de medecontractant, KB nr.1,art.20)’

BTW nummer gemeente Knokke-Heist: BE 0207 691 252