Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Budgetbeheer

Omschrijving

Als u moeilijkheden hebt met het beheren van uw budget kunt u een beroep doen op het budgetbeheer van het OCMW.

Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding houdt u uw budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt uw budget beheerd door uw maatschappelijk werk(st)er.

 

Budgetbeheer is gebaseerd op de vrijwillige medewerking van de aanvrager.

 

Voorwaarden

- bereidwillige medewerking
- voldoende motivatie
- positief budgetplan (de inkomsten moeten voldoende zijn om de vaste kosten te kunnen betalen alsook afbetalingsplannen te kunnen nakomen)

Meebrengen

- identiteitskaart
- loon, uitkering, pensioen (strookje/uittreksels)
- kinderbijslag (strookje/uittreksel)
- spaargelden (uittreksels/bewijzen)
- betaalbewijzen van gas/elektriciteit en huur
- klevertje ziekenfonds
- rekeningnummer
- een overzicht van de schulden