Knokke-Heist bezoeken als toerist?

CGSO vzw

Het CGSO Brugge – Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding - heeft reeds meer dan 40 jaar ervaring bij het organiseren en begeleiden van workshops rond relaties, intimiteit en seksualiteit, zowel in het lager en secundair onderwijs, het bijzonder onderwijs, in voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg, OKAN-klassen en opvanginitiatieven voor nieuwkomers en migranten.

Sedert kort organiseren zij ook nascholingen voor zorgprofessionals, leerkrachten en (leerling)begeleiders.

Naast deze vormingen, die steeds op maat worden uitgewerkt, verlenen zij ook info, advies en psychosociale begeleiding aan om het even wie hier nood aan heeft.

Het CGSO staat garant voor een kwalitatieve dienstverlening aan een ruime doelgroep. Respect voor ieders eigenheid is de basis van elke interventie, elk gesprek, elke actie. De workshops over relaties en seksualiteit worden steeds aangepast aan de noden van de doelgroep zonder hierbij de ontwikkelingsdoelstellingen uit het oog te verliezen. Dmv duidelijk uitgeschreven leerlijnen wordt een voortdurende continuïteit gegarandeerd.

Alle vormingsmedewerkers van het CGSO worden intensief gecoacht en op regelmatig bijgeschoold door professionals en vormen het kloppend hart van de werking.

Wilt u zelf graag een les rond relaties en seksualiteit begeleiden? Dan kunt u ons steeds raadplegen voor info en advies of aangepaste methodieken, spelmaterialen, etc. ontlenen uit onze uitgebreide leermiddelenbank.

 
CGSO heeft tot doel op het vlak van seksualiteit, relaties en intimiteit initiatieven te nemen, te ondersteunen en/of acties te voeren, gericht op:

 • Het stimuleren van tolerantie
 • Het doorbreken van taboes
 • De bewustmaking rond seksuele identiteiten en problematieken
 • Het verspreiden van informatie o.m. mbt een bewuste familieplanning
 • Het geven van voorlichting en ondersteuning o.m. bij ongewenste en ongeplande 
 • zwangerschappen
 • Het bewerkstelligen dat mensen een positieve beleving van seksualiteit en intimiteit ervaren
 • De relationele en seksuele ontplooiing bevorderen
 • Een einde maken aan exploitatie van seksualiteit en intimiteit
 • Het bewerkstelligen dat iedereen een relatie en levensstijl vindt die bij hem of haar past
 • Het toegankelijk maken van hulpverlening en de seksuele hulpverlening in het bijzonder

Dit alles met respect voor ieders eigenheid.

Voor het boeken van een workshop op maat, het organiseren van een pedagogische studiedag, het bijwonen van één van onze trainer-to-trainer opleidingen of een andere vraag, neem vrijblijvend contact met ons op via: info@cgso.be