Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Cultuurconnect

Cultuurconnect slaat een brug tussen lokale cultuurhuizen, bibliotheken, overheden, technologiespelers en artistieke initiatieven. Samen gaan we voor digitale innovatie in kunst en cultuur, zodat we ook morgen relevant blijven.

Interessante weetjes

  1. 'De Bib op School' bundelt mogelijke diensten die een bib in huis heeft om met scholen een blijvende samenwerking op te bouwen. Bibliotheek en school zijn evidente partners als het gaat over cultuureducatie, informatiegeletterdheid, leesbevordering en mediawijsheid.
  2. Zoekmodule van de bib op de elektronische leeromgeving van de school. Leerkrachten en leerlingen krijgen rechtstreeks toegang tot de catalogus en de diensten van de bibiotheek via één handige Bib-knop in de electronische leeromgeving. De service is vlot berschikbaar voor Smartscholl en eLov, maar ook eenvoudig aan tepassen voor andere leeromgevingen.
  3. Lesvoorbereiding voor een workshop Gopress. Digitale kranten en tijdschriften zijn een dankbare tool en bron van    informatie voor leerkrachten en leerlingen. De lokale bibliotheek kan haar abonnement op het digitale krantenarchief zonder meerkost delen met de lagere en secundaire scholen op haar grondgebied.
  4. Bibster. Met Bibster kan je snel een bibliotheekintroductiespel spelen voor een (klas)groep of een individu. Bibster is op maat gemaakt platform om uiteenlopende digitale quizzen, zoektochten, klasintroducties en gidsbeurten te maken. Je kan spelen vanuit de browser op tablet, smartphone of pc. Bibster bevat 2 verschillende spelvarianten: Bibster Story en Bibster Quest.
  5. Digitale Week. Tijdens de Digitale Week bouwen we aan een e-inclusieve maatschappij waarin iedereen mediawijs is en participeert aan digitale cultuur.

Info: volgt nog via BIB Knokke-Heist