Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Doventolk - VDAB

Omschrijving

Dove of slechthorende werknemers en werkzoekenden kunnen via de VDAB beroep doen op bijstand van een tolk.

 

 

Meer informatie via:

 

 

Voorwaarden

  • u bent doof of slechthorend
  • u bent werknemer of werkzoekende

Op de website van de VDAB vindt u de gedetailleerde voorwaarden.

Procedure

Neem contact op met het Vlaams Communicatie-Assistentie-Bureau voor doven om een beschikbare tolk aan te vragen.

Waar aanvragen?

 

Vlaams Communicatie-Assistentie-Bureau voor doven (CAB)

 

Bedrag

  • werknemers: u kunt beroep doen op een tolk voor 10% van de totale effectieve werktijd op jaarbasis (uitbreiding is mogelijk)
  • werkzoekenden: u kunt per kalenderjaar 18 uur gebruik maken van een tolk (uitbreiding is mogelijk)
  • werkzoekenden met een VDAB-opleidingscontract: de VDAB bepaalt samen met de opleidingsinstantie hoeveel uur u beroep kunt doen op een tolk