Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Drugs expertiseteam Noord-West Vlaanderen

Wanneer?

U wordt als leerkracht/school geconfronteerd met een leerling met (een vermoeden van) een illegale drugproblematiek.

U wil als leerkracht of als school hieromtrent advies, ondersteuning, breder overleg met verschillende actoren…

U wil samen met de leerling op zoek naar de juiste gespecialiseerde zorg…

Dan kunt u contact opnemen met het Drugs Expertiseteam Noord-West-Vlaanderen

Voor Wie?

Voor alle zorgaanbieders uit de eerste lijn (huisarts, thuiszorg, welzijn…), CLB, GTB, BJZ en de justitiële sector. Ook de context: ouders, familie, schoolomgeving  alsook de gebruiker zelf kan zich aanmelden. Dit betreffende zowel minder- en meerderjarigen voor de regio Noord-West-Vlaanderen.

Wat mag je verwachten?

Na contactname staat het Drugs Expertiseteam in voor onmiddellijk advies en consult, screening en indicatiestelling, netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coaching van het netwerk, psycho-educatie, toeleiding naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, vorming en deskundigheidsbevordering.

Contact:

Het Drugs Expertiseteam is elke werkdag bereikbaar van 8.30 tot 12 uur op het nummer T 050 407 777