Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Een diploma secundair onderwijs behalen via het secundair volwassenenonderwijs (vroeger tweedekansonderwijs)

Omschrijving

Hebt u uw diploma secundair onderwijs (SO) niet behaald? Dan kunt u via het volwassenenonderwijs (vroeger tweedekansonderwijs) in Vlaanderen en Brussel, toch nog uw diploma behalen. Een diploma secundair onderwijs dat u behaalt via het volwassenenonderwijs is gelijkwaardig aan een diploma secundair onderwijs dat leerlingen op school behalen.

Er zijn 2 mogelijkheden om een diploma secundair onderwijs te behalen via het volwassenenonderwijs: 

Hebt u al een diploma SO en volgt u nog een diplomagerichte opleiding? Dan krijgt u een nieuw diploma SO.

In de databank Onderwijsaanbod vindt u een overzicht van alle opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs en waar u ze kunt volgen.

Voorwaarden

  • Minstens 18 jaar oud zijn. Voor een opleiding die in september of later start, mag u zich ook inschrijven als u ten laatste op 31 december van dat jaar 18 jaar wordt.
  • De Belgische nationaliteit bezitten of voldoen aan de voorwaarden voor wettig verblijf in België. 

Procedure

Kies een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) dat het studiegebied  Algemene Vorming en/of de diplomagerichte opleiding aanbiedt. U hoeft beide soorten opleidingen niet in hetzelfde centrum te volgen. CVO's bepalen zelf hoe u moet inschrijven, tot wanneer dit mogelijk is, en wat u moet meebrengen. U vindt de concrete informatie hierover om de website van het CVO waar u wilt studeren. 

Het volwassenenonderwijs werkt modulair. U kunt per module inschrijven. Zo bepaalt u zelf het tempo van uw opleiding. 

  • Als u slaagt voor een module krijgt u een deelcertificaat
  • Als u slaagt voor alle modules in een opleiding op ASO-niveau, dan krijgt u een diploma secundair onderwijs
  • Als u slaagt voor alle modules in een diplomagerichte opleiding én voor de opleiding AAV, dan krijgt u een diploma secundair onderwijs

Uitzonderingen

Het is niet mogelijk om een diploma KSO te behalen via het volwassenenonderwijs. Dit is wel mogelijk via de Examencommissie secundair onderwijs.

Bedrag

U betaalt geen inschrijvingsgeld voor een opleiding in het studiegebied Algemene Vorming. U betaalt wel inschrijvingsgeld voor een diplomagerichte opleiding (maar niet voor de modules AAV). In een aantal gevallen kunt u het inschrijvingsgeld via een premie terugkrijgen.

Naast het inschrijvingsgeld mag een CVO ook kosten aanrekenen voor cursusmateriaal.

Wettekst

Artikel 42 van het 'Decreet van 15/07/2007' geeft de voorwaarden waaraan opleidingen in het volwassenenonderwijs moeten voldoen om tot een diploma secundair onderwijs te leiden.