Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Meldpunt: afhaling & thuislevering / Collect&Go

Die niet open mogen gaan volgens MB van 02/11/2020.
Enkel afhaal mogelijk in open lucht aan de buitenzijde van de winkel.

Type verkoop
Hoe kunnen klanten bestelling doorgeven?
De gemeente en het OCMW Knokke-Heist verwerken persoonsgegevens voor wettelijke, gewettigde en vrijwillige taken. Je kan kennis nemen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken en het gebruik dat wij van deze gegevens maken. Je mag deze gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of de verwerking van je persoonsgegevens beperken via privacy@knokke-heist.be of 050 630 315. Je hebt het recht over de verwerking van je persoonsgegevens klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (www.privacycommission.be)