Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Tussenkomst begrafeniskosten

Omschrijving

De familie en erfgenamen regelen bij overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of deze hebben hiervoor onvoldoende middelen, zal de gemeente een minimale begrafenis verzorgen. Het OCMW neemt dan de begrafeniskosten op zich.

Er is een samenwerking met Uitvaartcentrum Bleyaert.

Voorwaarden

  • niemand kan/wenst de begrafenis te regelen
  • het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen
  • de eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen
  • aan de regeling door het OCMW zijn bijkomende voorwaarden verbonden. Doe navraag bij het OCMW vooraleer je stappen onderneemt.

Procedure

Neem contact op met het Sociaal Huis. Als het OCMW tussenkomt in de begrafeniskosten zal een maatschappelijk assistent een sociaal en financieel onderzoek voeren.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijs van jouw financiële situatie

Bedrag

Het gemeentebestuur zal een minimale begrafenis verzorgen. Hiervoor zijn vaste tarieven uitgewerkt, onder meer afhankelijk van de wijze waarop de overledene begraven wordt.

Meer info?

OCMW Financiële steun