Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Kraamgeld (geboortepremie)

Omschrijving

Het kraamgeld is een éénmalige premie die je krijgt bij de geboorte van een kind. Je kan het kraamgeld aanvragen vanaf 24 weken zwangerschap tot 5 jaar na de geboorte van jouw kind.

Sinds1 januari 2019 gaat het kraamgeld op in het Groeipakket, het nieuwe kinderbijslagsysteem.

Procedure

Als je het kraamgeld niet aanvraagt voor de geboorte, dan wordt jouw recht op kraamgeld automatisch onderzocht op het moment dat je kinderbijslag aanvraagt. Je hoeft het kraamgeld dan niet meer apart aan te vragen.

Wie doet de aanvraag?

Zowel de moeder als de vader kan het kraamgeld aanvragen.

Als beide ouders geen aanvraag kunnen doen omdat ze niet werken en geen uitkering of pensioen krijgen, kan of de stiefouder een aanvraag doen of de oudste van het gezin in deze volgorde:

  • Een grootouder van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
  • Een oom of tante van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
  • Een (half-)broer of (half-)zus van het kind (ook buiten het gezin)

 

Hoe doe je de aanvraag?

Overgang van kraamgeld naar startbedrag Groeipakket vanaf 1 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 vraag je het startbedrag aan bij een kinderbijslagfonds naar keuze. Je ontvangt altijd het bedrag waarop je recht hebt op basis van de geboortedatum van jouw kind, niet op basis van de aanvraagdatum.

Uitbetaling

Het kraamgeld wordt betaald aan de moeder. In geval van mee-moederschap wordt het kraamgeld betaald aan de biologische moeder. Je kan het kraamgeld krijgen ten vroegste vanaf de achtste maand zwangerschap.

Andere kraamgelden

Naast het kinderbijslagfonds zijn er andere instanties waarvan je kraamgeld kan krijgen.

  • Kraamgeld van de gemeente: afhankelijk van gemeente tot gemeente en soms ook van het aantal kinderen. Neem hiervoor contact op met het Sociaal huis.
  • Kraamgeld van het ziekenfonds: neem contact op met jouw ziekenfonds.

Bedrag

Kind Bedrag
1ste kind (ook 1ste kind van 1 van de ouders) 1.272,52 euro
Elk volgend kind 957,42 euro
Elk kind van een meerling 1.272,52 euro