Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

(Tot 20230325) Aanvraag tot vergunning en machtiging voor MOG2 van Elia Asset

Op 9 januari 2023 heeft Elia Asset nv een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een machtiging voor het bouwen én van een milieuvergunning voor de exploitatie van het Modular Offshore Grid 2 (MOG2) project in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.

De wettelijk voorziene openbare consultatie van deze aanvraag duurt 30 dagen en loopt vanaf 8 februari tot en met 10 maart 2023.

Het dossier bevat de aanvraag, een milieueffectenrapport (MER) (inclusief een ontwerp van passende beoordeling) en een niet-technische samenvatting. Deze documenten zijn vanaf 8 februari 2023 digitaal beschikbaar op de website van de BMM (https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/blog_news). Daarnaast zal het voor iedereen mogelijk zijn het dossier te consulteren in de burelen van de BMM in Brussel en Oostende.

Geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 25 maart 2023 indienen, per post of per email, gericht aan de BMM, Vautierstraat 29, 1000 Brussel, t.a.v. Brigitte Lauwaert (blauwaert@naturalsciences.be).

Meer info?