Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

(Tot 20240118) Openbaar onderzoek zwemwateren 2024

Aankondiging openbaar onderzoek over de ontwerplijst zwemwateren

Sinds 24 maart 2006 is de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn van kracht. De richtlijn is van toepassing op alle zwemwateren in vijvers, meren en rivieren waar een groot aantal mensen zwemt. Zwemmen mag er niet permanent verboden zijn. De richtlijn slaat ook op de badzones aan de kust. Ze is niet van toepassing op zwembaden.

Europa heeft met de zwemwaterrichtlijn twee doelstellingen. Enerzijds streeft zij ernaar de kwaliteit van het milieu te behouden, te beschermen en te verbeteren, anderzijds wil zij de gezondheid van de baders beschermen.

In de zwemwaterrichtlijn staat dat jaarlijks een ontwerplijst van zwemwateren moet voorgelegd worden aan het publiek met het oog op inspraak. Van 19 december 2022 tot en met 18 januari 2023 kan iedereen voorstellen doen en opmerkingen of klachten formuleren over deze lijst.

Dit kan gebeuren op volgende manieren:

  • per e-mail naar info@vmm.be met vermelding van het onderwerp “inspraak zwemwater”
  • » per brief naar:
    • Inspraak zwemwater
    • p/a Vlaamse Milieumaatschappij
    • Dokter De Moorstraat 24-26
    • 9300 Aalst

Meer informatie en de volledige ontwerplijst kunt u vinden op www.kwaliteitzwemwater.be

In uw gemeente bevinden zich badzones die voorkomen op de ontwerplijst:

Lijst badzones

Het voorgestelde badseizoen loopt van 1 juni 2024 tot en met 15 september 2024.

Informatie over de zwemwater(en) kan verkregen worden via info@vmm.be