Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

(Tot 20230711) Kerncentrale Borssele langer openhouden

Aanleiding

Het Espoo focal punt van (het Vlaamse) Departement Omgeving ontving van het (Nederlandse) Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een kennisgeving over de openbare consultatie over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept scopingrapport) voor de milieueffectrapportage voor een wijziging in de Kernenergiewet.

Het Nederlands kabinet heeft aangekondigd dat zij wil dat de kerncentrale Borssele na 2033 open blijft. Om dat mogelijk te maken moet als eerste stap de Kernenergiewet worden aangepast. In artikel 15a van de (Nederlandse) Kernenergiewet staat nu vastgelegd dat de Kerncentrale Borssele na 31 december 2033 geen kernenergie meer mag vrijmaken.

De kerncentrale Borssele ligt bij de Nederlandse plaats Borssele in het zuidwesten van Nederland. De kerncentrale is operationeel sinds 1973. De Nederlandse regering is van plan om de levensduur van de kerncentrale in Borssele te verlengen tot na 2033 als onderdeel van de overgang naar een koolstofneutrale energievoorziening. Om de levensduurverlenging mogelijk te maken, wordt als eerste stap een wijziging van de Nederlandse Kernenergiewet geïnitieerd. Ook moet het convenant 'Kerncentrale Borssele 2006' worden aangepast. In een later stadium volgen de procedures voor de benodigde vergunningen en een reguleringsbesluit. Voor de wijziging van de wet en het convenant zal een eerste fase milieueffectrapportage (MER) worden uitgevoerd.

Informatie over dit proces vindt u hier: Wetswijziging voor het mogelijk maken van het langer openhouden van kerncentrale Borssele | Platform Participatie.

Fase van de procedure

Voordat de kerncentrale Borssele langer open kan blijven, worden onder andere de effecten daarvan op het milieu onderzocht. Om deze effecten zichtbaar te maken wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De eerste stap in deze procedure is het opstellen van een notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hierin is beschreven welke milieueffecten onderzocht gaan worden. U kunt reageren op de voorgenomen inhoud en diepgang van het op te stellen MER door nu een reactie te geven op deze notitie.

De Nederlandse ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat werken samen aan deze wetswijziging. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de ter inzagelegging en zal op basis van de ingekomen zienswijzen een reactienota opstellen.

Meer info?