Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Lokaal Materialenplan 2023-2030

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Dit gebeurde op basis van een goedgekeurd Milieueffectenrapport (MER).

Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, zoals voorzien in artikels 17 en 18 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Het LMP, het plan-MER en de andere bijhorende documenten kan u tegelijkertijd via volgende kanalen raadplegen:

Het gaat om de volgende documenten:

  • Het Lokaal Materialenplan zoals door de Vlaamse Regering goedgekeurd;
  • Het finaal goedgekeurde plan-MER;
  • Het goedkeuringsverslag zoals opgesteld door het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving;
  • Het verslag aan de Vlaamse Regering over het openbaar onderzoek;
  • De verklaring over hoe de milieuoverwegingen in het plan zijn ge├»ntegreerd en hoe rekening is gehouden met het plan-MER en het openbaar onderzoek en adviesronde.

Meer info?