Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Omgevingsvergunning: openbaar onderzoek

 

OMV-nr.

Dossiernummer

IIOA-nr.

Locatie Omschrijving Affiche openbaar onderzoek

2020047187

2020/265

Zoutelaan 136 verbouwen en uitbreiden van een villa Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_Vryghem%20J%C3%A9r%C3%B4me%20C._2020_265.pdf

2020052609

2020/325

Zomerpad 5 verbouwen van een eengezinswoning Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_Lust%20David_2020_325.pdf

2020040507

2020/298

Sparrendreef 24 wijziging vergunning 2019/531 Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_Neudahm%20Andreas_2020_298.pdf

2020044875

2020/253

Leopoldlaan 51-53 bouwen van een appartementsgebouw Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_Salicornia%20Projects_2020_253.pdf

2020025478

2020/179

Molenstede 23 verbouwen van een eengezinswoning Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_Gobert%20Christine_2020_179.pdf

2020033493

2020/249

Onderwijsstraat 132 aanvraag regularisatie Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_Hertsens%20Frederic%20Georges_2020_249.pdf

2020046493

2020/239

Graaf Jansdijk 427 verbouwen en renoveren van een woningbijgebouw Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_Verbeeck%20Laurent_2020_236_0.pdf

2020025477

2020/236

Edward Verheyestraat 21 verbouwing van een eengezinswoning Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_Verbeeck%20Laurent_2020_236.pdf

2020031062

2020/163

Seb. Nachtegaelestraat 35-37
Burg. Ca. Deckersstraat 1-3
bouwen van een meergezinswoning, handelspand en ééngezinswoning na afbraak bestaande Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_O2020163_LINDBERGH%20RE.pdf

2020038195

2020/276

Huysman - Schildeken/Knokkestraat aanvraag tot herverkavelen lot 1 en lot 2 verkaveling Schildeken affiche%20OO.pdf

2020051000

2020/291

Fiers Eddy

De Bruyne Thierry

Verbouw Ivan

bouwen van 17 garages na sloop bestaande 20291%20-%20affiche%20OO_0.pdf

2019009053

2020/7

Debucquoy Jochen verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning 20007%20-%20affiche%20OO.pdf

2020014350

2020/89

Durnez Tony en Cauwels Katrien bouwen van een strandpark met constructies van tijdelijke aard (thv Albertplein) 20089%20-%20affiche%20OO.pdf

2020036057

20/148

Peilstok 2 verbouwen van een appartementsgebouw door toevoeging zadeldak Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_O2020148_Roef.pdf

2020024932

20/122

Bvba C-Square wijzigen van het aantal woongelegenheden 20122%20-%20Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_O2020122_C-SQUARE%20%281%29_0.pdf

2020023549

20/221

Magere Schorre zn slopen van een metalen elektriciteitscabine en plaatsen van een betreedbare cabine Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_O2020221_Fluvius%20System%20Operator%20%281%29.pdf

2020024589

20/188

Niki de Saint Phallestraat 3 bouwen van een vrijstaande eengezinswoning Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_O2020188_Vermeer%20-%20van%20Dun%20%281%29.pdf

2020026559

20/139

Oostkerkestraat 36 aanbouwen van een nieuwe loods na afbraak bestaande Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_O2020139_MKGro%20%281%29.pdf

2019135691

2020/185

Jagerspad 21 verbouwen woningen en bouwen van bijgebouw 20185%20-%20affiche%20OO.pdf

2020027254

20/230

Lispannenstraat 13 uitbreiding van een eengezinswoning Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_O2020230_Simon-Partners.pdf

2020003652

20/064

De Judestraat 112 renoveren van 2 appartementen Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_O202064_STUDIX_0.pdf

2020027226

20/234

Magere Schorre 13 herbouwen van een eengezinswoning na afbraak bestaande Affiche%20OO.pdf

2020012696

20/070

Leopoldlaan 67 - Bayauxlaan 14 bouwen van een residentie na afbraak bestaande 20070%20-%20affiche%20OO.pdf

2020045117

20/260

Sylvain Dupuisstraat 21 - Paul Parmentierlaan  bouwen van 2 meergezinswoningen en een ondergr parkeergarage met heraanleg bovenplein 20260%20-%20affiche%20OO.pdf

2020014908

20/078

Zeedijk-Knokke 685-686-687 uitbreiding bestaande meergezinswoning (opbouwen dakvolume). 20078%20-%20affiche%20OO.pdf

2020012013

20/88

Onderwijsstraat 16 verbouwen van een eengezinswoning 20088%20-%20affiche%20OO.pdf

2020044175

20/210

Roden-Ossenstraat z/n aanleg uitweg voor landbouwgronden Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_O2020210_NATUURPOLDER.pdf

2020015219

20/085

Graaf Jansdijk 64 uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning en het verbouwen van het bijgebouw 20085%20-%20affiche%20OO.pdf

2020072438

20/397

Prins Filiplaan 42 bouwen van een pergola Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_O2020397_Viaene_0.pdf

2020017918

20/128

Peter Benoitlaan 11 verbouwen van een eengezinswoning Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_O2020128_Huycke.pdf

2020020152

20/129

Albertlaan 32 verbouwen van een woning Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_O2020129_Detra%20Invest.pdf

2020029286

20/132

Heistlaan 151 bouwen van 2 ééngezinswoningen, waarvan één met een stapelruimte Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_O2020132_VOLT.pdf

2020033070

20/150

Graaf Jansdijk 155-157 bouwen van twee eengezinswoningen Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_O2020150_WOESTYN.pdf

2020034724

20/157

Louis Ludwiglaan 18 bouwen van een eengezinswoning Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_O2020157_Van%20der%20Stuyft.pdf

2020037642

20/170

Magere Schorre 87 bouwen van een eengezinswoning en het rooien van een aantal bomen Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_O2020170_Rt-company.pdf

2020028965

20/146

Elzenpad 7 aanpassen van reeds vergunde woning 20146%20-%20affiche%20OO.pdf

2019161660

20/154

Bremlaan 27 verbouwen van bestaande eengezinswoning 20154%20-%20affiche%20OO.pdf

2020039041

20/266

Vlamingstraat 13 bouwen van een meergezinswoning met handelsgelijkvloers na afbraak bestaand Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_VANCOUILLIE_2020_266.pdf

2020054715

20/317

Haagwinde 77 bouwen van een jongeren opvang na afbraak bestaande Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_De%20Patio_2020_317.pdf

2020025378

20/312

Apollo XI-laan 33 bouwen van een eengezinswoning na afbraak bestaande Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_Immo%20Kevjernic_2020_312.pdf

2020052910

20/303

Tennispad 1 bouwen van een eengezinswoning Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_SBQ_2020_303%20%281%29.pdf

2020032441

20/189

Graaf Jansdijk 429 verbouwen van eengezinswoning Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_O2020189_BIS%20BEHEER.pdf

2020052838

20/299 

Fort St.-Pol 17 ingrijpende energetische verbouwing van villa Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_De%20Witte%20Steve_2020_299.pdf

2020053059

20/300

't Walletje 21 bouwen open overdekte constructie Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_PDS%20BOUW_2020_300.pdf

2020048454

20/310

Apollo XI-laan 59 bouwen van een eengezinswoning na afbraak bestaande Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_Immo%20Kevjernic_2020_310.pdf

2020055713

20/339

Wilgendreef 37 bouwen van een vrijstaande woning na afbraak bestaande Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_Holvoet%20Karel_2020_339.pdf

2020059038

20/340

Biezenmaat 11 verbouwen van een eengezinswoning Affiche%20OO%20Stedenbouw%20KLEURLOOS_Vandenpoel%20Jean_2020_340.pdf

 

Inkijken openbaar onderzoek tijdens corona

Omdat elk lopend en nieuw openbaar onderzoek geschorst is wegens corona-maatregelen tot na 24 april 2020 kunnen deze niet meer geraadpleegd worden in het publiek loket (https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek).

Wens je na 24/04/2020 de documenten tijdens een openbaar onderzoek in te kijken, dan dien je hiervoor een afspraak te maken (zie onderaan voor de contactgegevens). Een spontaan, onaangekondigd bezoek aan het gemeentehuis is niet mogelijk in navolging van de corona-maatregelen.

 

Publiek loket omgevingsvergunning

Meer informatie over de omgevingsvergunning is terug te vinden op: http://www.omgevingsloketvlaanderen.be.

In het publiek loket van het omgevingsloket Vlaanderen (https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek) kan je lopende openbare onderzoeken en vergunde dossiers bekijken van geheel Vlaanderen en heb je de mogelijkheid om een bezwaar of een beroep in te dienen.

Hieronder vindt u de openbare onderzoeken van lopende omgevingsvergunningsaanvragen op het grondgebied Knokke-Heist, gesorteerd volgens de beslissingsdatum van de vergunningverlenende overheid.

Let op: niet alle documenten van het aanvraagdossier en/of de beslissing worden getoond in het publiek omgevingsloket. Die kunnen wel geraadpleegd worden bij de gemeente(n) waar het project gelegen is. Auteursrechtelijk beschermde info en privacygevoelige gegevens worden nooit getoond in het publiek omgevingsloket, maar die kunt u wel bij de gemeente inkijken. Inkijken is letterlijk te nemen; foto's nemen of kopieën maken kan dus niet.