Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

(Tot 20230915) Oproep voor kandidaatstelling voor overname van het beheer van percelen van Natuur en Bos

Het Agentschap Natuur en Bos wenst het beheer van een aantal percelen over te dragen en doet hiervoor een oproep tot kandidaatstelling.
Meer info is terug te vinden op de website ANB: www.natuurenbos.be/beheeroverdracht.

De kandidaat beheerders wordt gevraagd om uiterlijk 15/09/2023 een motivatienota in te dienen bij het ANB

  • t.a.v. Martine Waterinckx
  • Havenlaan 88 bus 75 te 1000 Brussel
  • martine.waterinckx@vlaanderen.be

De beheeroverdracht wordt bekrachtigd door het afsluiten van een overeenkomst tot toewijzing van gebruiksrechten van onroerende goederen - Overdracht van gebruiksrechten.

Het gaat over meerdere percelen in Vlaanderen (volledige lijst). Specifiek voor Knokke-Heist gaat het over deze 2 percelen.

Meer info?