Knokke-Heist bezoeken als toerist?
Ja Nee

Knokke-Heist in cijfers

Digitaal dashboard

Het gemeentebestuur lanceert met Knokke-Heist in cijfers een gebruiksvriendelijke digitale tool met cijfers en statistieken. De vraag naar cijfers over verschillende thema’s binnen lokale besturen wordt de laatste jaren groter. Maar ook inwoners, studenten, ondernemers en beleidsmedewerkers, etc. kloppen regelmatig bij de gemeente aan voor cijfermateriaal. Via deze tool krijg je een zeer mooi en gebruiksvriendelijk overzicht dankzij de kant-en-klare dashboards. Met de checklist kunnen gebruikers ook zelf tabellen en grafieken samenstellen. Met één druk op de knop kan het resultaat worden vergeleken met gemeenten van dezelfde grootte of van dezelfde provincie bijvoorbeeld.

Cijfers burgerzaken 2021

In bovenstaand document vindt u de statistische gegevens van de dienst Burgerzaken voor het voorbije jaar 2021.

In één document vindt u zowel de statistieken van het bevolkings- en vreemdelingenregister als de statistieken van de registers van burgerlijke stand verzameld.

Het algemeen bevolkingscijfers is iets lager dan vorig jaar. Wat resulteert in een totaal bevolkingsaantal van iets minder van 33.000. De cijfers van inwoners per deelgemeente blijven omzeggens gelijk al komt het percentage van bewoners van Heist steeds dichter bij het percentage van inwoners van Knokke waar het hoogste aantal inwoners tussen de 50 en de 80 jaar is. Deelgemeentes Heist en Ramskapelle stijgen langzaam ten nadele van de deelgemeente Knokke. Ook het aantal 65+ stijgt gestadig. Daartegenover stellen we vast dat de leeftijdsgroep 25-65 jaar (= actieve bevolking) de 50% nadert. Ook de leeftijdsgroep 0 tot 5 jaar gaat in stijgende lijn en dit dankzij het stijgende aantal geboorten van nieuwe Knokke-Heistenaartjes (2021: + 41 in vergelijking met voorgaande jaar waar er ook al een stijging was van 30 kindjes). De babyboom is ook voelbaar in onze gemeente, dit wellicht ook dankzij de woonprojecten die inzetten op het aantrekken van jonge gezinnen.

Bij de senioren maken we een onderscheid. Het cijfer van 80-, 90-, 100-jarigen is belangrijk om beleidsplannen op maat uit te werken.

Van de kleine 17.000 gezinnen is 44% een alleenstaande en nog eens 43 % zijn gezinnen zonder minderjarige kinderen. Jongeren blijven ook steeds langer thuis wonen en vliegen pas op oudere leeftijd uit het nest. Slechts 13% van onze gezinnen bevat minderjarige kinderen. Ongeveer 70% van de mama’s die bevallen zijn tussen 25 en 35 jaar oud. De jongste mama was 17 jaar, de oudste 48 jaar.

Bij de buitenlanders merken we dat de groep Europeanen gestadig stijgt. 75,75% van de vreemde inwoners komen uit een Europees land. Roemenen zijn koplopers (33 % van de Europese onderdanen) gevolgd door Nederlanders (17% van de Europese onderdanen). Bij de niet-Europeanen is er niet echt een groep sterk meer vertegenwoordigd dan een andere.

Bij verhuizingen van en naar onze gemeente merken we dat de meeste verhuisbewegingen (mutaties) gebeuren binnen West-Vlaanderen. Er is een groot percentage verhuizingen naar Knokke-Heist en ook van Knokke-Heist naar andere West-Vlaamse gemeentes. Dit kan een belangrijk cijfer zijn voor het verdere woonbeleid in onze gemeente.

Op jaarbasis zijn er ongeveer 3700 mensen die verhuizen naar of binnen onze gemeente. Al deze gezinnen worden bezocht door de wijkinspecteurs. Dit heeft een belangrijke impact op het werk van de wijkdiensten.

Bij de cijfers van burgerlijke stand merken we dat het aantal geboorten opnieuw stijgt wat een positieve invloed heeft op onze bevolkingspiramide. Het verschil tussen het aantal huwelijken en echtscheidingen per jaar wordt steeds kleiner. Ook in 2021 zijn heel wat huwelijken uitgesteld wegens de coronamaatregelen. Het aantal overlijdens van Knokke-Heistenaars is slechts lichtjes gestegen en ook het aantal begrafenissen op onze begraafplaats stijgt. Nabestaanden kiezen geregeld voor thuisbewaring met bestemming op de begraafplaats na overlijden van partner.

Het opvragen van demografische gegevens biedt mogelijkheden om nog meer gedetailleerde cijfers te geven. Deze cijfers zijn de basis voor het opmaken en eventueel aanpassen van beleidsplanning.